search

TSKB "karbon ayak izini silen" ilk Türk Bankası

7 Mayıs 2009
- 3 dk Okuma


TSKB, çevreye duyarlı bir banka olarak, sera gazı emisyonunu en aza indirgemek için enerji verimliliği ve temiz enerji kullanımı projelerini hayata geçiriyor ve dünyaya bıraktığı karbon ayak izini silerek* Türkiye’de bankacılık alanında bir ilki daha gerçekleştiriyor.

TSKB olarak daha yaşanabilir bir dünyanın, ancak çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlarla mümkün olduğuna inandıklarını vurgulayan Sayın Eroğlu, “Çevreci bankacılık çizgimizi yeni bir konsepte taşıyoruz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak ve dünyaya karbon ayak izi bırakmamak için harekete geçtik. Önümüzdeki iki yıl içinde elektrik tüketimimizi %7 azaltmayı taahhüt ettik. İlaveten enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üreten tesislerden karşılayarak sera gazı salınımımızı ciddi oranda azaltacağız. Enerji verimliliği projeleriyle enerji tüketimini azaltıyor ve karbon ayak izimizi azaltabilmek için hedefler koyuyoruz. Kalan karbon ayak izimizi de Gönüllü Karbon Piyasasından alacağımız karbon kredisi ile sileceğiz. Daha yaşanabilir bir dünyanın ancak düşük sera gazı emisyonu, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğuna dair inancımızla, ülkemizdeki sürdürülebilir bankacılık anlayışını bir adım ileriye taşımak istedik. Çevresel stratejimizin bir parçası olarak “Türkiye’nin karbon ayak izini silen ilk bankası” oluyoruz. ” dedi.

*Karbon Ayak İzi Hakkında:

Ulaşım, ısınma, enerji tüketimi ya da kullanılan ürünlerle atmosfere yaydığımız CO2 miktarını ifade eden karbon ayak izinin azaltılmasında en önemli unsur enerji verimliliği ve temiz enerji kullanımıdır. Yine de karbon ayak izinin bu yollarla sıfırlanması mümkün olmayabilir. Kalan miktar ise dünyada CO2 salınımını düşürmeye yönelik faaliyet gösteren şirketlerden alınabilen karbon kredileri ile telafi edilebilir.