search

TSKB, IDFC tarafından oluşturulan ‘İklim Deklarasyonu’na imza attı

8 Aralık 2015
- 3 dk Okuma

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye’den tek üye konumunda olduğu IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) tarafından iklim çalışmalarını finans kurumları arasında yaygınlaştırma hedefiyle oluşturulan beş gönüllü ilkeye destek vereceğini açıkladı

Sürdürülebilirliği yönetim stratejilerinden, kredilendirme faaliyetlerine kadar tüm iş modeline dâhil eden TSKB, iklim değişikliğinin sürdürülebilir yatırım ve gelişim için önemli bir tehdit oluşturduğu bilinciyle, IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Klübü) tarafından yayınlanan ‘İklim Deklarasyonu’ kapsamında yer alan gönüllük esasına dayalı 5 ilkeye destek veriyor.

Söz konusu 5 ilke, küresel kalkınma misyonuyla çalışan çok taraflı kalkınma bankalarının da içinde olduğu IDFC üyesi ulusal, bölgesel ve uluslararası kalkınma kurumları tarafından hazırlandı. 7 Aralık 2015 tarihinde Paris’te imzalanan ‘İklim Deklarasyonu’ ile toplam bilanço büyüklüğü 11 trilyon dolar olan dünya çapında 26 finansal kurum, iklim konusunu tüm yatırımların ve danışmanlık hizmetlerinin odağına koyarak, zamanla tüm faaliyetlerine entegre etmeyi taahhüt ediyor.

‘İklim Deklarasyonu’ kapsamında yer alan Gönüllü İlkeler;

1. İklim stratejilerine bağlılık, finans kurumlarının iklim değişikliği konularını kredi ve danışmanlık faaliyetlerine entegre etmesini sağlayan üst düzey yönetimi, açık stratejik öncelikleri, bu alandaki kurum politikalarına bağlılığı ve hedefleri ifade ediyor.

2. İklim risklerini yönetme ise kurum portföyünün, ürün planının ve yeni yatırımların değerlendirilerek, iklim değişikliğinden etkilenmemek ve yatırımların uzun vadede sürdürülebilirliğini iyileştirmek için müşterilerle beraber önlem almayı gerektiriyor.

3. İklimle uyumlu hedefleri destekleme prensibi, düşük karbon salımlı ve iklim değişikliğinden etkilenmeyen yatırımlar için risk ve engelleri aşmaya yönelik enstrüman, araç ve bilgi yaratmayı hedefleyen yaklaşımları desteklemeyi öngörüyor.

4. İklim performansını iyileştirme ilkesi, kurumların yeşil yatırımları destekleyen kredi ve danışmanlık uygulamalarını, iklime bağlı varlık tahsisi ve kendi iklim ayak izi gibi iklim değişikliği önceliklerine bağlı göstergelerini izlemesini, kontrol etmesini ve iyileştirmesini sağlıyor.

5. İklim performansını açıklama çerçevesinde ise kurumlardan yeşil enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğinden etkilenmeyen ve iklimle ilişkili diğer faaliyet ve yatırımlara sağladığı finansmandaki artış gibi konulardaki iklim performansını açıklaması ve şeffaf olması bekleniyor.

Destek verdikleri ‘İklim Deklarasyonu’ ile ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, “Sürdürülebilirliği kredilendirme faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar tüm süreçlerine entegre eden bir banka olarak, kalkınma misyonumuz çerçevesinde ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişi için çalışıyoruz. Bu amaçla, temin ettiğimiz kaynakları yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği gibi sürdürülebilir yatırımlarla buluşturuyoruz. Ayrıca 2008 yılından beri Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası konumundayız. IDFC gibi küresel arenada oldukça etkin bir inisiyatifin Türk finans sektöründen tek üyesi olarak, 26 büyük kalkınma finansmanı kurumuyla beraber imzaladığımız ‘İklim Deklarasyonu’ ile Bankamızın sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhüdünü uluslararası platformda bir kez daha vurgulamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

‘İklim Deklarasyonu’ kapsamında yer alan 5 ilkeyi incelemek için tıklayınız.