search

TSKB, Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk Yatırım ve Kalkınma Bankası oldu

12 Ekim 2010
- 3 dk Okuma

Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) üyesi oldu. TSKB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’”nde yer alan 412 Türk şirket arasındaki tek yatırım ve kalkınma bankası olma özelliğini taşıyor. 1980’li yıllardan bu yana “Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma” konusuna gündeminin ilk sıralarında yer veren ve ISO 14001 Sertifikalı Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip ilk banka olan TSKB, Haziran ayı itibariyle Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu.

Şirketlerin, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gönüllülük esasıyla benimsediği Global Compact Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. TSKB, çevre ve diğer konularda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda üye olduğu Birleşmiş Milletler Global Compact’ta yer alan ilk Türk yatırım ve kalkınma bankası olma özelliğiyle de sosyal konulardaki duyarlılığını global ölçekte ortaya koyuyor. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2010 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında “Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinde Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülüne üçüncü kez değer görülen bir banka olarak, bu konudaki çalışmalara ne kadar önem verdiklerini bir kez daha dile getirdi.

Birleşmiş Milletler’in, Global Compact sözleşmesi ile insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularındaki 10 ilke ile sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını açmayı amaçladıklarını kaydeden Beşkök, “Kurumsal sorumluluk örneği göstererek Sözleşme’de yer alan ilk Türk yatırım bankası olmanın ve ülkemiz yararına hareket etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

TSKB Çevre Yönetim Temsilcisi Hülya Kurt ise sözleşme aracılığıyla çevreye sağlanacak katkının altını şu sözleriyle çizdi; “Birleşmiş Milletler Global Compact, üye şirketlerin çevreye karşı hassas yaklaşımının da bir kanıtı niteliğindedir. Bu bağlamda Sözleşme, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık çalışmalarını daha da vurgulamaktadır. Çevresel sorumluluk her geçen gün daha büyük önem kazanırken, TSKB’nin, gönüllü sıfatıyla bu ilkeleri benimseyen ilk Türk yatırım ve kalkınma bankası olması da, kendisine ayrıca bir değer katmaktadır.”

United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

Birleşmiş Milletler tarafından Temmuz 2000’de başlatılan bu sözleşme, şirketlerin özellikle iş dünyasındaki kimi sorumluluklarını taahhüt etmesi anlamına gelmektedir. İnsan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk ana başlıklı 10 ilkeden oluşan bu sözleşme, şirketlerin gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu ilkelere uyum konusunda yapılan çalışmalar bir rapor aracılığıyla da Birleşmiş Milletler’in web sayfasında duyurulmaktadır.