search

Tematik Bakış "Dönüşen Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği"

8 Mart 2022
- 5 dk Okuma

Tüm dünyada COVID-19’a karşı aşılama hız kazanırken, küresel ekonominin 2022 yılında %4,4’lük bir büyüme kaydetmesi bekleniyor(1). Bununla birlikte, özellikle Omicron varyantı kaynaklı son vaka artışları, COVID-19’un yıkıcı etkilerinin bir süre daha hissedileceğini gösteriyor. Son dönemde yapılan birçok araştırma, pandeminin var olan kırılganlıkları şiddetlendirdiği, toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğini bize gösteriyor(2). Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayınladığı “Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu”na göre küresel toplumsal cinsiyet uçurumunun kapanması için gereken süre, salgından sonra 99,5 yıldan 135,6 yıla çıktı. “Ekonomik Katılım ve Fırsat” boyutunda ise bu uçurumun ancak 267,6 yılda kapanabileceği tahmin ediliyor(3). Pandeminin potansiyel uzun dönemli etkileri ve artan iklim krizi ile birlikte düşünüldüğünde, sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi politikaların ajandamızda daha fazla yer almaya başlaması gerektiği görülüyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan "Dönüşen Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.


(1) IMF, World Economic Outlook January 2022

(2) UN Women (2021) Women and Girls Left Behind: Glaring Gaps in Pandemic Responses

(3) World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report