search

TSKB Ekonomik Araştırmalar “İklime Dair”in İkinci Raporunda “Su” Temasına Odaklanıyor

28 Ocak 2021
- 3 dk Okuma

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından Yeşil Kuğu Platformu kapsamında üç ayda bir yayımlanan, “İklime Dair” başlıklı raporun ikinci sayısında “su” teması ele alındı. Raporda, Finish markasının su farkındalığına yönelik kampanyasının stratejik danışmanlığı kapsamında gerçekleştirdiği hesaplamaları paylaşan TSKB Ekonomik Araştırmalar, Finish Su Endeksi’nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 1,7 gerilediğine dikkat çekiyor. Falkenmark Göstergesi’ni de ele alan raporda Türkiye’nin kişi başına yıllık 1.358 metreküp su potansiyeli olduğuna vurgu yapılıyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın, Yeşil Kuğu Platformu bünyesinde üç ayda bir iklim gündeminin nabzını tutmak üzere hazırladığı “İklime Dair” başlıklı çalışmasının ikinci sayısı yayımlandı. 2019’un Şubat ayında “Su: Yeni Elmas” başlıklı raporuyla su ve elmas paradoksuna dikkat çekmeyi hedefleyen TSKB, İklime Dair’in ikinci sayısında su konusuna odaklanan özel bir temayla analizlerini paylaşıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu çalışmalarını sürdüren TSKB, platform bünyesinde Ekonomik Araştırmalar Departmanı aracılığıyla hazırladığı İklime Dair raporlarıyla, özel verilerle zenginleştirilmiş içerikler sunuyor. İklimle ilgili beklenmeyen ancak yüksek yıkıcılıktaki risklere dikkat çeken Yeşil Kuğu Platformu kapsamında hazırlanan İklime Dair’in ikinci raporu iklim kriziyle mücadelede etkili olabilecek analiz ve görüşleri içeriyor.

Hayati bir kaynak olan suyun fiyatının, hayati fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksu sebebiyle “su” temasını ele alan TSKB Ekonomik Araştırmalar, 2020 yılında artan kuraklıkla birlikte su konusunun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor.

İklime Dair’in ikinci sayısında; Finish markasının su farkındalığına yönelik kampanyasının stratejik danışmanlığı kapsamında hesapladığı Finish Su Endeksi’ni (FSE) paylaşan TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın çalışmasına göre, FSE’nin 2020 Aralık ayı ortalaması 84,92 değeri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 geriledi. İklime Dair’de ayrıca, kişi başına kullanılabilir yenilenebilir suyun hesaplanmasına ilişkin geliştirilen Falkenmark Göstergesi değerlerine de dikkat çekiliyor. Türkiye’nin Falkenmark Göstergesi değeri 1.358 m3/kişi-yıl ile su yönetiminin daha planlı ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir ülke olarak karşımıza çıktığına işaret ediyor.

2020 yılında yeşil tahvil piyasası 269 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

İklime Dair’de, iklim değişikliğiyle dikkat çeken anomalilere de vurgu yapılıyor. Örnek vermek gerekirse; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’ye Aralık ayında düşen yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 48,3 daha az görünüyor. İklime Dair’in “İklim Finansmanı” kısmında ise yeşil tahvil piyasasına dair rakamlar irdeleniyor. 2020 yılında toplam 269 milyar dolar büyüklüğe erişen piyasanın yapısına ilişkin detaylar ve beklentiler de yer alıyor.

2020 yılında Avrupa Komisyonu’nun politika gündeminde geniş yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) 2021 yılına ilişkin çalışma programını da derleyen TSKB Ekonomik Araştırmalar çalışmasına göre; bu yıl taksonomi çalışmalarının hız kazanması, atık yasalarının yenilenmesi, seçili sektörlere ilişkin sınırda karbon vergisi düzenlemesinin taslak metninin yayınlanması, Avrupa Birliği Orman Stratejisi ve daha pek çok politika adımının gerçekleşmesi söz konusu olacak.

İklim’e Dair Rapor Çalışması’nın ikinci sayısından diğer satır başları ise şöyle:

“Tarladan Çatala” Stratejisi Tarımsal Üretimi Düşürebilir

ABD’de Tarım Bakanlığı AYM’nin olası ekonomik etkilerini hesaplayan yeni bir çalışma yayınladı. AYM kapsamında hayata geçirilecek “Tarladan Çatala” Stratejisi’nin etkilerini 3 farklı senaryo altında inceleyen araştırmaya göre, stratejinin bütün AB ülkelerinde hayata geçirilmesi durumunda AB ülkelerinin tarımsal üretiminin yüzde 12 ve küresel tarımsal üretimin de yüzde 1 oranında düşmesi bekleniyor.

  • Kentleri Dönüştürmenin Tam Zamanı

Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) sürdürülebilir şehirler için kurduğu Ross isimli merkezi, şehirlerin dönüştürücü kentsel değişimlerini ödüllendirmek adına küresel yarışma düzenliyor. Bu yılki ödül için finale kalan 5 şehir, Arjantin’den Rosario, Hindistan’dan Ahmedabad, Kenya’dan Nairobi, Meksika’dan Monterrey ve İngiltere’den Londra oldu.

  • Fed İklim Mücadelesinde Diğer Merkez Bankalarına Katılıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), Paris İklim Hedeflerini destekleyen merkez bankaları konsorsiyumuna katıldı. Fed 15 Aralık’ta 75’i merkez bankası olmak üzere toplam 83 üyeye sahip Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı’na katıldığını duyurdu.

  • Avrupa Yatırım Bankası (EIB), “İklim Bankacılığı Yol Haritası”nı Onayladı

“Arzuyu gerçeğe dönüştürmek” mottosuyla duyurulan yol haritasında, bankanın iklim eylemi ve çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarına vereceği destek ortaya koyuluyor. EIB, kamu ve özel kurumlar ile iş birliği yaparak 2030 yılına kadar Paris İklim Antlaşması’nın amaçlarına ve prensiplerine hizmet eden projelere 1 trilyon euro finansman sağlamayı taahhüt ediyor.

TSKB tarafından yayınlanan “İklime Dair” başlıklı rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İklime Dair