search

TSKB Entegre Rapor IIRC örnek raporları arasındaki yerini aldı

22 Haziran 2017
- 3 dk Okuma

Mart ayında Türk finans sektörünün ilk entegre raporunu yayınlayan TSKB, raporun uluslararası tanınırlığı anlamında önemli bir adım attı. IIRC (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi), örnek raporlara yer verdiği veri tabanına TSKB Entegre Raporu da ekledi.

IIRC, örnek rapor veri tabanında farklı entegre raporları inceleyip yorumluyor. Bu kapsamda IIRC, TSKB Entegre Rapor ile ilgili olarak aşağıdaki yorumları paylaştı:

“TSKB ‘Her kurum, başarıya ulaşmak için sermayenin çeşitli türlerine ihtiyaç duyar’ görüşüne uygun olarak, 2016 Entegre Raporunda altı farklı sermaye ögesinin yıl boyunca değer yaratma sürecine nasıl katkıda bulunduğunu açıkça belirtmiştir. İlk etapta bir tablo aracılığıyla sermaye ögelerinin ilişkili olduğu ana faaliyetler kısaca özetlenmiş, bu ögelerin gerek kurum gerekse toplum açısından değer yaratma sürecine nasıl dahil edildiği açıklanmış, söz konusu sermaye ögelerinin ölçülmesinde kullanılan Anahtar Performans Göstergeleri belirtilmiştir. Ardından, gerek yorumlar gerekse nicel bilgiler kullanılarak, altı sermaye ögesinin her biriyle ilişkili faaliyetlerin ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen sonuçların ana hatları sunulmuştur.”

Türk finans sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan “TSKB Entegre Rapor”, bankanın iştiraki ESCARUS’un danışmanlığı ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı Başkanı Prof. Güler Aras’ın rehberliğinde hazırlanmıştı. Rapor, IIRC Konsey Başkanı Prof. Mervyn King’in önsözüyle yayınlanmıştı.

TSKB Mart 2017’de yayınladığı entegre raporunda 2016 faaliyet sonuçlarını finansal, insan, doğal, fikri, üretilmiş ve sosyal olmak üzere altı sermaye ögesi üzerinden inceliyor. Raporda yer alan ‘Değer Yaratma Modeli’nde, bir kurumun tek başarı ölçütünün finansal sonuçlar olmayacağından hareketle, tüm sermaye ögeleriyle yaratılan ekonomik, sosyal ve çevresel katma değere odaklanılıyor. ‘Değer Yaratma Modeli’nde, bilgiden değer yaratma gücü, bağımsız ve çok yönlü değerlendirme, kredilendirme sürecinde çevresel ve sosyal etki ölçümleri gibi bankanın ayrıştığı pek çok niteliğe yer veriliyor.

IIRC örnek rapor veri tabanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.