search

TSKB’den Mutlu Grubu RES Projelerine Finansman

2 Mart 2020
- 3 dk Okuma

TSKB, Mutlu Grubu’na RES projelerinin finansmanı kapsamında toplam 83 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Toplam kredi portföyünün yüzde 74’ü sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşan TSKB, Türkiye RES kurulu gücünün de yüzde 22’sini karşılıyor.

İklim değişikliği finansmanında öncülüğünü koruyan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye’nin yenilenebilir enerji yolculuğunda önemli bir lokomotifi olan rüzgâr santralleri (RES) için kaynak yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda TSKB, Mutlu Grubu’nun RES projelerine 83 milyon dolar kaynak sağladı. Mutlu Grubu bu kaynağı, bünyesindeki Mutluer Enerji firmasının 44 MW büyüklüğündeki Mutlu 5 RES ve Mutlu Gelibolu firmasının 48 MW büyüklüğündeki Yeniköy RES projelerinin finansmanında kullanacak.

Toplam kredi portföyünün yüzde 74’ü sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşan TSKB, Mutlu Grubu’na sağlanan bu finansmanla finanse ettiği RES projelerinin sayısını 38’e çıkardı.

Dünyanın temiz enerji kaynakları arasında yer alan rüzgârın, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için de iyi bir alternatif olduğunun altını çizen TSKB Genel Müdür’ü Suat İnce, “Türkiye coğrafi özellikleri sebebiyle yenilebilir enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı. RES’ler de 2006 yılından bu yana yenilenebilir enerji yolculuğunda Türkiye’nin lokomotif yatırım alanlarından biri. Bu nedenle TSKB olarak sürdürülebilir kalkınma temelli yaklaşımımızla RES projelerine öncelikli olarak kaynak sağlıyoruz. Finanse ettiğimiz RES yatırımlarının, çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve değerlendiriyoruz. Olumsuz etkileri minimize etmek için gerekli aksiyonların alınması konusunda ihtiyaç duyulan çalışmalara teknik açıdan destek oluyoruz. Temiz enerjiye erişim açısından oldukça pozitif etkilere sahip olan rüzgâr santrallerinin finansmanıyla, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mutlu Grubu’nun ortağı Erol Mutlu şunları söyledi: “Mutlu Grubu olarak RES öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu konuda TSKB ile imzaladığımız bu yeni finansman anlaşmasıyla birlikte, yatırımlarımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Değerli işbirliklerinden dolayı TSKB’ye teşekkür ederiz”