search

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 58 Milyar TL’yi Aştı

3 Mayıs 2021
- 3 dk Okuma

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2021 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 58 milyar TL’yi aştı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladık. 2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını %90 seviyesi üzerinde tutma hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artıracağız” diye konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın aktif büyüklüğü, 2021 yılının ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 58 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bankanın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 29 büyüme kaydederek 44 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 226 milyon TL oldu.

Aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladıklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Ece Börü: “2020 yıl sonu itibariyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölge yatırımlarıyla pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. 2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını %90 seviyesi üzerinde tutma hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artıracağız” dedi.

Ece Börü: “2021 yılına Sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık”

Pandemiyle birlikte daha çok önem kazanan sürdürülebilir yatırımlara sağladıkları finansman olanakları ile 2021 yılında da yenilikçi çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “2021 yılına 350 milyon dolar büyüklüğündeki 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık. Türk finans sektöründe yılın ilk ihracı olan bu işlemimize yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Bu talebin üçte birinin ÇSY kriterlerini dikkate alan yatırımcılara ait olduğunun altını çizmek isterim. İhraçtan elde edilen fonlar bankamızın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun projelere aktarılacak. Böylelikle 2016 yılında Türkiye’nin ilk yeşil/sürdürülebilir tahviliyle adım attığımız bu yolda üçüncü ihracımızı başarıyla gerçekleştirmekten ve ülkemizin geleceğine dönük yatırımlara ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

“Sermaye piyasalarında sürdürebilirlik açılımı yaptık”

Yenilikçi sürdürülebilirlik kriterlerini tüm bankacılık modeline ve hizmet yelpazesine entegre ettiklerini belirten Ece Börü şöyle devam etti: “Yakın zamanda yatırım bankacılığı alanında bir ilke imza atarak sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik açılımı yaptık. Türkiye'de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihraçlarımızın ardından, bu defa enerji sektöründe, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin 4 temel standardına uygun olarak, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de kapsayacak şekilde Türkiye’de ilk Sürdürülebilir Sukuk ihracı aracılığını gerçekleştirdik. 2021 yılı başında ise yine bir ilke imza atarak Türkiye’nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarı ile tamamladık. Banka olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya ve firmalarımıza sürdürülebilirlik temalı enstrümanlarla alternatif kaynak yaratmaya devam edeceğiz.”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Kalkınma bankacılığı misyonumuz çerçevesinde, paydaşlarımızı özellikle orta ve uzun vadede karşılaşabilecekleri yeni durumlara hazırlamak üzere sürdürülebilirlik alanındaki yerel ve global düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Börü, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği adaptasyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelebilecek olası vergilendirme ve kısıtlayıcı önlemler söz konusu. TSKB olarak bu süreçte müşterilerimizin yeşil dönüşüm arayışlarını ve ilave yatırımlarını desteklemenin yanı sıra danışmanlık hizmetlerimizle de gerekli aksiyonların en sağlıklı şekilde alınması yönünde rehberlik yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları tutarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı finansman hedefliyoruz

TSKB, mart ayında, 2020 yıl sonu sonuçlarını içeren Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Faaliyet Raporunu yayınladı. Her sene hedeflerini zenginleştirmeye özen gösteren TSKB, 2020 raporunda UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri imzacılığı kapsamındaki sonuçlarına da yer verdi.

Hedef ve gerçekleşmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemine değinen Ece Börü: “Biz kalkınmada tüm sermaye öğelerinin önemine inanıyoruz ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alıyoruz. Bankamızın kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerini de bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bankacılık modelimizdeki entegre yaklaşımı tüm boyutlarıyla ele aldığımız raporumuzda geleceğe dönük somut hedefler koyuyoruz. Faaliyetlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile SKA’ların neredeyse tamamına dokunuyoruz. 2020 yılsonu sonuçlarımıza göre kredi portföyümüzde ağırlıklı olarak 7 SKA’ya katkımız öne çıkıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları tutarında SKA bağlantılı finansman hedefimize de raporumuzda yer verdik” dedi.

TSKB’nin sürdürülebilirlik faaliyetleri uluslararası ödüllerle tescilleniyor.

TSKB, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projelere yönelik, içinde ölçme ve geliştirme araçları da olan finansman olanaklarının yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modellerine geçmelerine aktif destek veriyor. Banka ayrıca, çevre, cinsiyet eşitliği, sanat ve kültür alanlarında yürüttüğü uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle etki alanını her geçen gün büyütüyor.

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin başarısı yılın başında, uluslararası bir organizasyon olan CSR Works International tarafından önemli bir ödülle tescillendi. Organizasyonun sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği ‘Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020’ onur listesinde yer alan 13 kadın liderden biri TSKB’nin genel müdürü Ece Börü oldu.