search

TSKB’nin kredi büyüklüğü 2017 yılında 22,3 milyar TL’ye ulaştı

30 Ocak 2018
- 4 dk Okuma

TSKB, 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017 yılında aktif büyüklüğü 28,9 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredileri 22,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2017 yılında hedeflediğimizin üzerinde bir performans gösterdik. Kredi portföyümüz kurdan arındırılmış bazda %15 büyüdü. Yine son derece önemli bir gelişme olarak, aktif müşteri sayımızı geçen yıla kıyasla %25 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, kadın istihdamı, iş sağlığı-güvenliği, AR-GE ve teknolojik dönüşüm yatırımları başta olmak üzere pek çok sektöre vereceğimiz destekle kapsayıcı ekonomik büyümeye artan oranda katkı sunacağız. Yatırımcılara sunduğumuz finansal desteği danışmanlık çözümlerimizle güçlendirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. 2018’de Türkiye ekonomisin olumlu seyrinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Biz de TSKB olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2017 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. TSKB, 2017 yılında toplam aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak, 28,9 milyar TL’ye; toplam kredilerini ise yüzde 29 artışla 22,3 milyar TL’ye ulaştırdı.

TSKB, istikrarlı büyümesi ile sermaye yapısını 2017 yılında da güçlendirmeye devam etti. Banka’nın net dönem karı 2017 yıl sonunda bir önceki yıla göre %25 artışla 596 milyon TL’ye ulaşırken, toplam özkaynakları %21 oranında artarak 3,5 milyar TL oldu. Böylelikle, 2017 yıl sonunda Banka’nın özkaynak kârlılık oranı %18,4, aktif kârlılık oranı ise %2,3 seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü aktif kalitesini koruyarak sağlıklı büyüyen TSKB’nin yıl sonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0,2’ye geriledi. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mevzuata uygun şekilde TFRS 9’a geçişini tamamlayan Banka, portföyünün sağlamlığını bir defa daha kanıtlamış oldu. TFRS 9’un öngördüğü değişiklikler çerçevesinde Banka’nın ilave karşılık yükü bulunmuyor.

Suat İnce: “Türk özel sektörüne toplam 2,5 milyar ABD Doları finansman sağladık”

2017’nin TSKB için aktif ve kredi büyümesi, müşteri sayısı artışı gibi pek çok kriterde hedeflenenin üzerinde performans gösterdiği bir yıl olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türk özel sektörüne verdikleri güçlü desteği sürdürdüklerini söyledi. İnce şöyle devam etti: “Sürdürülebilir kalkınma alanındaki uzmanlığımızla 2017’de Türk özel sektörüne 2,5 milyar ABD Doları finansman sağladık. Müşteri tabanımızı genişletme çalışmalarımız sayesinde aktif müşteri sayımızı %25 oranında artırdık. Ayrıca, kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda %15 oranında büyüterek, kalkınmaya verdiğimiz desteği güçlendirdik. 2017 sektörel çeşitlenmenin arttığı, farklı sektörlerde kredi verdiğimiz bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra elektrik dağıtım ve organize sanayi bölgesi yatırımları, yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri ile lojistik, çimento, plastik, sağlık ve gıda sektörlerinde kurumsal ve KOBİ segmentindeki firmalara finansman sağladık.”

Önümüzdeki dönem beklentileri hakkında da bilgi veren Suat İnce “2017, KGF gibi desteklerin de etkisiyle ekonomide canlanma yaşanan bir yıl oldu. 2018’de Türkiye ekonomisin bu olumlu seyrinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Biz de TSKB olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sürdürülebilirlik temalı portföyümüz güçlenmeye devam ediyor”

TSKB’nin sürdürülebilirlik yatırımlarına sağladığı destekle ilgili bilgi veren Suat İnce, şunları söyledi: “2017’de sürdürülebilirlik temalı portföyümüz güçlenmeye devam etti. Toplam kredi portföyümüzde sürdürülebilirlik temalı yatırım kredilerimizin payı yüzde 68 seviyesinde. 2017’de başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerji projesine finansman sağladık. Kaynak verimliliği projelerine desteğimiz de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde özel uzmanlık geliştirdiğimiz bu alanlara odaklanmayı sürdüreceğiz.”

İnce, TSKB’nin sürdürülebilirlik temalı portföyünü teknoloji yatırımlarıyla güçlendireceğini belirtti ve ekledi: “Özellikle verimlilik artışına yönelik AR-GE yatırımları odağımızda olacak. Ülkemize uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak teknolojik dönüşüme yönelik destekler de vereceğiz. Burada sunacağımız hizmet, finansmanın ötesinde danışmanlık boyutuyla da ayrışacak.”

“Kapsayıcı ekonomik büyümeye artan oranda katkı sunacağız”

Büyümenin daha kapsayıcı bir nitelik kazanmasında bankacılık sektörüne önemli bir rol düştüğünü belirten Suat İnce, TSKB’nin kapsayıcılık kavramına ayrı bir önem atfettiğinin altını çizdi: “Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik faaliyete katılımlarının kalkınmaya hem niceliksel hem de niteliksel katkı sunacağına inanıyoruz. Biz de TSKB olarak bu noktadan hareketle, Bankamızın misyonunda kapsayıcılık kavramının altını özelllikle çiziyoruz. Ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelin üretime dönüşmesinin önünü açmak hedefiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji, altyapı, eğitim, sağlık, verimlilik, kadın istihdamı, teknolojik dönüşüm gibi nitelikli kalkınma yatırımlarına verdiğimiz destekle kapsayıcı ekonomik büyümeye artan oranda katkı sunacağız.”

“Kalkınmada kadının gücünü hem finansal hem sosyal projelerle destekliyoruz”

TSKB’nin 2017’de iki yeni sosyal kalkınma teması olduğunu söyleyen İnce, bu konuda şu bilgileri verdi: “2017 yılında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’den temin ettiğimiz 100 milyon Euro’luk kredi ile kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerini ve iş sağlığı-güvenliğine yatırım yapmak isteyen firmaları destekledik. Özellikle kadın istihdamı konusunda kredi sağladığımız firmalarda bir yıl gibi kısa bir süre içinde ilave kadın istihdamı yaratılırken çalışma koşullarının kadınlar lehine iyileştirilmesi adına da örnek projeler hayata geçirildi. Kalkınmada kadının gücüne inanıyor, bu gücü hem finansal hem sosyal projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, iş hayatında yer almanın en önemli şartı olan nitelikli eğitim konusunda Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte üniversite öğrencisi kızlara yönelik ‘Eğitimden Üretime’ burs fonunu kurmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.”

“Uluslararası alanda gördüğümüz takdir, ülkemize, bankacılık sektörüne ve TSKB’ye duyulan güveni teyit ediyor”

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştiren TSKB’nin bu alanındaki öncülüğünü devam ettirdiğine işaret eden İnce şöyle konuştu: “2017 yılında ihraç ettiğimiz “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil” ile dünyada bir ilke imza attık. 10 yıl vadeli 300 milyon ABD Doları tutarındaki ihracımıza uluslararası piyasalardan dört kat talep geldi. Uluslararası alanda gördüğümüz bu takdirin, ülkemize, bankacılık sektörüne ve TSKB’ye duyulan güveni teyit ettiğine inanıyoruz.”

Bankanın öncü çalışmalarının 2017’de de pek çok farklı platformda ilgi görmeye devam ettiğini anlatan İnce; “2016 yılında ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvili, Thomson Reuters-International Financing Review (IFR), Bonds&Loans ve EMEA Finance gibi prestijli platformlardan aldığı ödül sayısını kısa sürede beşe çıkardı. Diğer yandan proje finansmanı alanında katkı verdiğimiz önemli yatırımlar, uluslararası arenada dikkat çekerek EMEA Finance ve Bonds&Loans tarafından toplam yedi farklı ödüle layık görüldü. Bankamızın itibarına olumlu katkı yapan bu ödüller global kreditörlerimiz tarafından da takdirle karşılanıyor” diye konuştu.

“Danışılan banka kimliğimizi güçlendireceğiz”

TSKB’nin danışmanlık çözümleriyle ilgili bilgi veren Suat İnce, “Bankamız ve iştiraklerimizin müşteri, ürün ve faaliyet çeşitliliğini artırmaya yönelik bütünleşik bir pazarlama stratejisi ortaya koyuyoruz. Ülke kalkınmasına katkımızı artırmak ve bankamızı geleceğe hazırlamak için rekabetçi ve bilgi üreten kimliğimizi daha da geliştirmeye odaklanıyoruz. Yatırımcılara sunduğumuz finansal desteği danışmanlık çözümlerimizle güçlendirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. Bu yolda ortak aklı çeşitlendirmek ve harekete geçirmek için her türlü işbirliği imkanını sonuna kadar kullanacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde, müşterilerimizin, kredi kullanmanın yanı sıra akıl da danıştıkları banka kimliğimizi güçlendireceğiz” dedi.

2017 yılında danışmanlık alanında yaptıkları en önemli projelerden birinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili olduğunu belirten Suat İnce, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “2017 yılında sürdürülebilir kalkınma alanında bize gurur veren gelişmelerden biri de, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi” projesine, iştirakimiz TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. - Escarus ile birlikte katkı vermek oldu. Kalkınma bankacılığı alanındaki deneyimimiz ve Escarus’un sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığıyla bu önemli projede yer almaktan dolayı onur duyuyoruz.”