search

TSKB’nin yıl sonu kredi büyüklüğü 28,2 milyar TL’ye ulaştı

1 Şubat 2019
- 3 dk Okuma

TSKB, 2018 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2018 yılında aktif büyüklüğü 38,3 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredileri 28,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TSKB’nin 68’inci faaliyet yılında Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettiği bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2018 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Sağlıklı bir mali performans sergileyen TSKB’nin toplam varlıkları 2018 yıl sonu itibarıyla 38,3 milyar TL’ye ulaştı. Banka’nın karşılık öncesi net faaliyet karı önceki yılın aynı dönemine göre %50 artış göstererek 1,3 milyar TL’ye ulaşırken, net dönem kârı ise %11 artışla 661 milyon TL oldu.

Banka 2018 yılında nakdi ve gayrinakdi kredileri ile reel sektöre 2 milyar ABD Doları destek sağladı.

Bankanın toplam kredileri yıllık bazda %26 artışla 2018 yılı sonunda 28,2 milyar TL seviyesine yükseldi. TSKB büyüyen kredileriyle beraber, sağlıklı mali yapısını korumaya her zamankinden daha çok odaklandı. Yıl sonu itibarıyla özkaynakları 4,7 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin üzerinde ve %16,2 olarak gerçekleşti.

Suat İnce: 2018’de gerçekleştirdiğimiz fonlama çalışmalarıyla, farklı yatırımcı kitlelerine ulaştık

TSKB’nin, 68’inci faaliyet yılında Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yıl olan 2018’de, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından uygulanan kararlı ve güçlü politikalarla zor dönemi geride bıraktığımızı ve toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Ekonomimiz güçlü temelleriyle önemli yatırım fırsatları sunuyor. Ülkemizin geleceğine umutla bakmaya ve özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hem finansman hem de danışmanlık alanlarında çok çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz ve öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi, bizi hedeflerimize her geçen yıl daha da yaklaştırıyor. Bu yıl proaktif bir yaklaşımla kredi izleme faaliyetlerine ağırlık verirken, bilanço yapımızı her zamanki gibi sağlam tuttuk. 2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti” dedi.

Bankanın 2018 yılında yaptığı kaynak geliştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Suat İnce, sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılı Ocak ayında 350 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracını gerçekleştirdik. Türkiye’de 2018 yılında gerçekleştirilen ilk ihraçlar arasında yer alan bu işlem, 1,1 milyar ABD Doları ile ihraç tutarının üç katının üzerinde talep topladı. Küresel ölçekli 135’in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterirken, bu yatırımcıların %40’ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu. Bu durum, TSKB’nin ihraçlarının farklı yatırımcı kitlelerinde uyandırdığı ilgi açısından memnuniyet verici.”

Kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman alanında yeni kaynaklar

TSKB’nin haziran ayında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile 400 milyon dolar tutarında Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi kredi sözleşmesini imzaladığını hatırlatan İnce, “Sağlanan bu kaynak, banka tarihinin en yüksek tutarlı kredisi niteliğinde. İki ana temayı hedefleyen kredi, son dönmede misyonumuza eklemlediğimiz kapsayıcı finansman alanındaki çalışmalarımızı ivmelememizde önemli bir rol üstlenecek. Kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen temaların ilki, kadının işgücüne katılımını özendirmek ve uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi. İkinci tema ise yaşamlarına Türkiye’de devam eden geçici koruma altındaki mültecilerin de yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yönelik” dedi.

TSKB’nin 2018’de kaynak zenginleştirme ve çeşitlendirme anlamında önemli bir adım attığının da altını çizen İnce, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile imzalanan anlaşma hakkında şu bilgileri verdi: “AIIB ile imzaladığımız 200 milyon ABD Doları tutarındaki Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi ile Türkiye genelinde firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarına finansman sağlayacağız. Bu anlaşmayı benzerlerinden ayıran en önemli özellikle ise, AIIB’nin bu kredi ile ilk kez özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere bir bankaya kaynak sağlamış ve iş ortağı olarak TSKB’yi seçmiş olması.”

Ortak aklın ürünü olan danışman bankacılık çözümleri

TSKB, 2018’de yatırım bankacılığının yanı sıra proje değerlendirme, ekonomik araştırmalar ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki uzmanlıklarından güç alan danışmanlık çözümleriyle iş dünyasına ve yatırımcılara değer yaratan hizmetler sunmaya devam etti. Bankanın sektörün açık ara farkla en nitelikli ve donanımlı insan sermayesine sahip olduğunun altını çizen İnce, “Ortak aklın ürünü olarak gördüğümüz danışmanlık çözümlerimizle 2018 yılında, 20’yi aşkın sektörde 63 danışmanlık projesini tamamladık. Danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimizin uzun vadeli iş ortağı olmak ve onlara fikrî katma değer sunmak adına çok özel bir alan olarak tanımlarken, bu alandaki iddiamızı geleceğe kararlılıkla taşımaya odaklıyız. Önümüzdeki dönemde yeni bir toparlanma ve büyüme evresine girerken ekonomik aktörlerin katma değeri yüksek danışmanlık hizmetlerimize artan oranda ihtiyaç duyacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Kurumsal yönetim ve fırsat eşitliği anlayışıyla öncü

Güçlü kurumsal yönetimi temel bir sorumluluk kabul eden TSKB, sahip olduğu derecelendirme notu ile kurumsal yönetim endeksinde en yüksek puana sahip şirketler arasındaki yerini 2018’de de korudu ve uygulamaları ile öncülüğünü sürdürdü. Banka 2018 yılında belirlediği “Kadın Yönetim Kurulu Üye Politikası” ve bu doğrultuda kaydettiği ilerleme ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu özel ödülünün sahibi oldu. Ayrıca KAGİDER tarafından işe alım, eğitim, kariyer planlama, iletişim gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini gözeten şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı da almaya hak kazandı.

Yeni nesle daha iyi bir gelecek sağlayacak yeni işbirlikleri

İstihdamın, kültür ve sanatın, yaşam kalitesinin ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına destek vermenin, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık anlayışının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirten Suat İnce, TSKB’nin bu alanda gerçekleştirdiği işbirlikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Son iki yıldır TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversite öğrencisi kızları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitimden Üretime ile genç kızların daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına daha hazır şekilde adım atmalarına katkı sunuyoruz. Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarımızın sanata yansımasını ise, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ile birlikte kurduğumuz ve Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil edecek kadın sanatçıları desteklediğimiz Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu aracılığıyla hayata geçiriyoruz. 2018 yılında bizi heyecanlandıran diğer bir işbirliği ise GİRVAK (Girişimcilik Vakfı) ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu olduğunu özellikle belirtmeliyim. Platforma katılan girişimciler, TSKB’yi ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak yenilikçi iş fikirleri ve teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.” TSKB’nin 2019 yılında da sağladığı her türlü kaynağı sürdürülebilir bankacılık ve kapsayıcılık ana prensipleri dahilinde istihdam, ihracat ve katma değer yaratan sektörlere tahsis ederek ekonomiye ve reel sektöre desteğini devam edeceğini belirten İnce, “Gurur duyduğumuz ve bizleri ekip olarak motive eden başarı tablomuzu, 68 yıllık geçmişimizin bize sunduğu güç odaklarından faydalanarak geleceğe taşıma isteğimizi, hissedarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızın güçlü desteği ile daha da pekiştiriyor” dedi.