search

“70 Yıllık Birikimimizle Ülkemizin Kalkınma Yolculuğunda Gelecek 70 Yıla Hazırız”

2 Haziran 2020
- 5 dk Okuma

TSKB’nin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle açıklama yapan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü: “Kurum olarak 70 yıla ulaşmak deneyim, uzmanlık, iyi yönetim ve doğru stratejiler gerektirir. Diğer yandan başarıyı sürdürmenin en önemli şartlarından biri zamanın gerisinde kalmamak, hatta önünde gitmektir. Biz hep kendini yenileyen, dönüştüren bir banka olduk. Tüm kaynaklarımız, donanımımız, iş ortaklıklarımız ve en önemlisi yetkin insan kaynağımızla gelecek 70 yıla hazırız. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve vizyonla çalışmaya, ülkemizin üretim kalitesini ve hacmini artırma yolculuğumuza yeni kilometre taşları eklemeye devam edeceğiz”

Bu yıl 70’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), köklü bilgi birikimi ve müşterilerine geniş yelpazede sunduğu kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’de üretim ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, gelişimi ve dönüşümüne artan oranda katkı sağlamaya devam ediyor.

Bankanın kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü şunları söyledi: “Dünyanın pandemi gibi büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemde 70. Yılımıza ulaşmanın bizler için ayrı bir anlamı var. Bu zorlu günlerin aşılmasında ve sürdürülebilir yarınların inşasında köklü kurumların deneyimi büyük önem taşıyor. Bir kalkınma ve yatırım bankası olarak ülkemizde 70’inci yılını kutlayan kurumların sayısının artmasını bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve vizyonla çalışmaya, ülkemizin üretim kalitesini ve hacmini artırma yolculuğumuza yeni kilometre taşları eklemeye devam edeceğiz.”

Ece Börü: “İlklerin bankası olmaya devam edeceğiz.”

Bundan sonra da ilklerin bankası olmaya devam edeceklerini söyleyen TSKB Genel Müdür Vekili Börü, “Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak 1950’den bu yana bir misyon bankası olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Tüm çalışmalarımızda kalkınma perspektifini koruyarak nitelikli üretime dönük önemli destekler sunduk. 1950’den bu yana ülkemizde sayısız ürünün yerli üretimine kredi desteği sağladık. Zaman içinde ülkemizin gelişim hikayesi ve dünyadaki yeni kalkınma modellerine paralel olarak ilklerimiz de gelişti, çeşitlendi. Bugün Türkiye’nin yenilenebilir enerji, çevre, sürdürülebilirlik ve istihdamda fırsat eşitliği alanlarında öncü bankasıyız. Üreten bir Türkiye için fonlarımızı büyütmek ve çeşitlendirmek için global finans kurumlarıyla olan ilişki ağımızı genişletiyor, yenilikçi adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Diğer yandan, TSKB’nin erken dönemde başladığı yatırım bankacılığı faaliyetleriyle Türkiye’de sermaye piyasalarının kurulmasına ve gelişimine önemli katkılar sunduğunu anlatan Börü, sözlerine şöyle devam etti: “Halka arz, borçlanma aracı ihraçlarına aracılık ve birleşme/satın alma danışmanlığı gibi hizmetleri ile şirketlere büyüme yolculuklarında rehberlik ediyor, müşterilerimize uluslararası standartlarda yatırım bankacılığı deneyimi sunuyoruz. Yatırım bankacılığı alanında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere farklı açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan 70 yıldır biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimle iş, finans ve kamu kurumları nezdinde danışman konumuna gelmiş bir banka olmanın da ayrıcalığını hissediyoruz”

Çevre ve kadın dostu bankacılık

Sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı kredi temalarının ötesinde entegre bir iş modeli olarak benimsediklerini dile getiren Ece Börü: “Özellikle son 20 yılda çevresel sürdürülebilirlik projelerini öncelikli olarak gündemimize alarak 300’e yakın yenilenebilir enerji santrali ve 150’ye yakın enerji ve kaynak verimliliği projesine destek verdik. Bu yatırımlarla ülkemizin karbon ayak izinin her yıl 14.4 ton seviyesinde azaltılmasına aktif katkı sağlıyoruz. TSKB olarak finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji santralleri bugün Türkiye’nin YE kurulu gücünün %14’üne denk geliyor. Sürdürülebilirlik temalı tüm yatırımlarımızın kredi portföyümüzdeki payı ise %74. Bu oran sadece ülkemizde değil dünya genelinde de bir banka için oldukça büyük bir sürdürülebilirlik konsantrasyonu anlamına geliyor. Bu da bizi 2016 yılında uluslararası piyasalarda “Yeşil/ Sürdürülebilir Tahvil” ihracını gerçekleştiren ilk Türk finans kurumu olmamız, sonrasında dünyada bir ilke imza atarak Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirmemiz gibi yeni öncülüklere taşıyor” dedi.

TSKB’nin yüzde 51 gibi yüksek bir oranda kadın çalışanıyla da benzerine az rastlanır bir örnek oldığunu söyleyen Börü, bankanın kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki diğer çalışmalarını ise şöyle anlattı: “ 2016 yılında kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk kadın dostu kredi programını geliştirdik. Program kapsamında önce özel olarak geliştirdiğimiz ölçüm aracıyla firmalarımızın fırsat eşitliği karnelerini ortaya koyuyoruz. Dört yılda programa dahil ettiğimiz firmalarda, kadın istihdamı artışının yüzde 15, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışının ise yüzde 30 oranlarına ulaştığını gözlemledik. Firmalarımızda somut bir başarı hikayesi ortaya koyan bu iş modelini, Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlere sağladığımız danışmanlık hizmetleriyle daha da büyütüyoruz” dedi.

70’inci yıla özel 70 kız öğrenciye burs

TSKB’nin fırsat eşitliği alanındaki sosyal sorumluluk projelerine de değinen Ece Börü: “Geleceğin kadın çalışanlarını eğitim ve fırsat eşitliği alanlarında güçlendirmek için önemli adımlar attık. 2017 yılında Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) ile hayata geçirdiğimiz ‘Eğitimden Üretime’ burs fonuyla her yıl üniversite eğitimi alan kız öğrencilere burs veriyoruz. Bu sene 70’inci yaşımıza özel olarak yıllık katkımızı artırarak 70 kız öğrenciyi destekleme kararı aldık.. Öte yandan, İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yarının Kadın Yıldızları projesiyle her yıl üstün yetenekli genç kadın müzisyenleri destekliyoruz. Projemizin üçüncü yılında yüksek öğrenimini yapan yaklaşık 40 kadın müzisyenimize katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak kalkınmada öncelikli alanlara sağladığımız finansal desteğimizi, sosyal sorumluluk projelerimizle büyüterek gençlerimize yol açmayı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yeni dönemde daha çok sorumluluğumuz olacak

İçinde bulunduğumuz bu dönemde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisine de değinen Börü sözlerine şöyle devam etti: “Salgın nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilerimize sağladığımız vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunduk. Yeni normalin en etkin şekilde hayata geçmesi için finansman olanaklarımızın yanı sıra sektör spesifik danışmanlık hizmetlerimizle de müşterilerimizin yanında olacağız. Pandemi sonrası şekillenecek yeni dünyada özellikle sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık herkesin daha çok gündeminde olacak. Biz de TSKB olarak alandaki deneyimimizi ekonominin ve üretimin tüm aktörleri ile paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.