search

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeliyle ilk Destek Altınmarka’ya

31 Ağustos 2020
- 4 dk Okuma

TSKB’den sürdürülebilirliğin finansmanı alanında yeni bir ilk:

TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını odağına alan yeni bir kredi modeli geliştirdi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Kredi Modeli’yle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konularda öz- değerlendirmesi yapılıyor, SKA’ya ilişkin aksiyon planları geliştiriliyor. Yaratılan olumlu etkiye bağlı olarak finansman maliyetlerinde iyileştirme olanağı getiren bu model kapsamında ilk destek Altınmarka’ya sağlandı.

TSKB dörtte üçü sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı yatırımlardan oluşan kredi portföyüne sahip bir banka olarak yenilikçi finansman modelleriyle ülkemizde iklim dostu, çevre dostu ve pozitif sosyal etkiye sahip yatırım kültürünün oluşmasına yönelik katkılarına devam ediyor.

SKA Kredi Modeli ile Altınmarka firmasına sağlanan işletme kredisi kapsamında, TSKB’nin sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında kurmuş olduğu iştiraki ESCARUS tarafından Altınmarka’nın sosyal, ekonomik ve çevresel konularda öz-değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

ESCARUS tarafından geliştirilmiş SKA Değerlendirme Aracı ile Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe alınan 17 adet SKA kapsamında firmaların faaliyetlerine ve performansına ilişkin öz-değerlendirilmesi yapılıyor. Bu değerlendirme ışığında boşluk analizi gerçekleştirilerek gelişim alanlarının belirleniyor ve SKA’lara ilişkin aksiyon planları oluşturuluyor.

Altınmarka için hazırlanacak SKA Raporu, yeni tüketim alışkanlıklarında, ürünlerin sürdürülebilirliğine odaklanılan günümüzde, firmanın ulusal ve uluslararası paydaşlarına sunabileceği tarafsız bir değerlendirme olacak.

Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7), İklim Eylemi (SKA 13), Nitelikli Eğitim (SKA 4) ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ön plana çıktığı aksiyon planları doğrultusunda, Altınmarka’nın yarattığı etkiye bağlı olarak firmaya finansman maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

TSKB’nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı yeni kredi modeli hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdürü Ece Börü : “İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık uygulamalarının, iş ve finans dünyası için olmazsa olmaz olduğunu bize bir kez daha gösterdi. TSKB olarak kalkınma ekonomisi alanındaki 70 yıllık deneyimimiz, sürdürülebilirlik alanındaki entelektüel sermayemiz ve nitelikli finansman olanaklarımızla ülkemize sağladığımız katkıya hız kesmeden devam ediyoruz. İştirakimiz Escarus işbirliğinde değerli müşterimiz Altınmarka ile ilk örneğini hayata geçirdiğimiz SKA Kredi Modeli ile sunduğumuz finansman desteğini çok yönlü katma değer içeren bir boyuta taşıyoruz. Dünya genelinde kabul görmüş BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’nı temeline alan bu model ile firmalarımıza en uygun maliyetle finansman sağlarken onları çevresel, sosyal ve ekonomik eksenlerde daha sürdürülebilir uygulamalarla buluşturuyoruz. Üç kurum olarak yarattığımız bu güç ve fikir birliği örneğinin yeni firmalarımızla çoğalmasını umuyoruz” dedi.

SKA Kredi Modeline verdikleri katkı hakkında bilgi veren ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise şöyle konuştu: “Escarus olarak yaklaşık 10 yıldır iş dünyasına sürdürülebilirlik alanında geniş yelpazede danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bunlardan biri de, 17 başlık altında toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında firmaların değerlendirilmesi, gelişime açık alanları üzerinden aksiyon planları belirlenerek sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlanması. TSKB’nin Türk finans sektöründe ilk örneğini Altınmarka ile gerçekleştirdiği ve firmalara sürdürülebilirlik yönünde attıkları adımlar sayesinde uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı sunan SKA Kredi Modeline biz de bu alandaki uzmanlığımızla katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.”

TSKB’nin bu yenilikçi finansman modeliyle ilk iş birliğini gerçekleştirdiği, Altınmarka’nın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç ise yaptığı değerlendirmede, “Altınmarka grubu olarak TSKB tarafından hayata geçirilen SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Kredi Programına alınarak Türkiye’de bu projenin imkanlarıyla buluşan ilk kurum olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. TSKB’nin iştiraki olan Escarus’un Altınmarka ürünlerinin sürdürülebilirliği, kurumumuzun performansı ve faaliyetlerine ilişkin dünyaca kabul görmüş kriterlere göre hazırladığı rapor, Altınmarka grubunun bu konuya daha fazla odaklanması ve kendisini uluslararası alanda daha da geliştirmesi için bir fırsat olacaktır. Kurumumuza duydukları güven ve faaliyetlerimize olan inançları nedeniyle TSKB ve ESCARUS yönetimine ve ekiplerine, bu farkındalık ile sürdürülebilirlik konusuna daha fazla önem vereceğine emin olduğum çalışma arkadaşlarıma projeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.