search

TSKB, 2012’de 307 milyon TL net kar elde etti

13 Şubat 2013
- 2 dk Okuma

Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), 2012 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TSKB’nin vergi öncesi solo karı 382,8 milyon TL’ye yükselirken; net dönem karı ise yüzde %20,3 artışla 307,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB’nin her yıl en az %12-15 aralığında bir kredi büyümesi hedeflediğini belirten TSKB Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Türkakın, “2012’de bu hedefi reel bazda yüzde 13,8 ile karşıladık. 2013 yılında da başta enerji verimliliği, altyapı, turizm, kamu-özel sektör işbirliği ve tarım yan sanayi projeleri olmak üzere, %15 reel kredi büyüme hedefiyle yatırımları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 31 Aralık 2012 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin solo bazda vergi öncesi karı yıllık bazda %20,5 artışla 382,8 milyon TL, net dönem karı ise yıllık bazda %20,3 artışla 307,3 milyon TL seviyesine yükseldi.

2012 yılında küresel ekonomideki belirsizliklere ve yatırım isteğinin düşük seyrine rağmen disiplinli yönetim stratejisiyle hedeflerine paralel bir performans sergileyen TSKB, sağlıklı aktif büyümesini sürdürdü. Bir önceki yıla göre banka aktifleri %8,8 büyüme kaydederek, 10,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

TSKB, 31 Aralık 2012 itibariyle güçlü sermaye yapısını korurken, özkaynaklarını %28,5 büyümeyle 1.755 milyon TL’ye taşıdı. Banka’nın yıllık bazda ortalama özkaynak getiri oranı %19,7, aktif getiri oranı ise %3,1 oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı, güçlü sermaye yapısı sayesinde, Basel II’ye geçişe rağmen yasal yükümlülük oranının oldukça üzerinde %20,4 olarak gerçekleşti.

TSKB, 2012’de 1,3 milyar dolar kredi kullandırıldı

TSKB, 2012 yılında başta enerji verimliliği, altyapı, lojistik, enerji projeleri olmak üzere özel sektöre sağladığı finansman desteğiyle yılbaşında açıkladığı 1,3 milyar dolarlık kredi kullandırım hedefini gerçekleştirdi. Kredi portföyünün %97’si yabancı para cinsinden krediler olan TSKB, kredilerde %13,8 yıllık kur etkisinden arındırılmış reel büyüme kaydederek, toplam kredi tutarını 6,9 milyar TL seviyesine taşıdı.

Kredilerde hedeflediği büyümeyi gerçekleştirirken güçlü aktif kalitesini de koruyan TSKB’nin takipteki krediler oranı yılsonu itibarıyla %0,2’ye düştü.

TSKB, uluslararası fon kaynaklarını çeşitlendirmeye 2012 yılında da devam etti. Banka, 5 ayrı ülkeden 7 uluslararası bankanın katılımıyla sendikasyon kredisini yeniledi. IFC, AYB, KFW, İslam Kalkınma Bankası ve EBRD ile imzaladığı orta ve uzun vadeli kaynak anlaşmalarıyla 460 milyon USD tutarında yeni kaynak sağlayarak fonlama tabanını daha da sağlamlaştırdı.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusundaki performansı sayesinde TSKB, 2012’de 307,3 milyon net kara ulaştı. Net kara en çok katkıda bulunan net faiz gelirleri yıllık bazda %18,2 artarak 430,5 milyon TL’ye ulaştı. Net ücret ve

komisyon gelirleri 12,2 milyon TL olarak kaydedildi. Faaliyet gelirleri toplamı ise %17,5 artış göstererek 489,4 milyon TL oldu.

Türkakın: “2013’te hedefimiz, yüzde 15 reel kredi büyümesini sağlamak”

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Türkakın, Banka’nın 2012 performansının hedefler paralelinde gerçekleştiğini söyledi. TSKB olarak her yıl en az %12-15 arası bir kredi büyümesi öngördüklerini kaydeden Türkakın, “2012’de bu hedefi reel bazda yüzde 13,8 olarak gerçekleştirdik. 2013 yılında başta enerji verimliliği, altyapı, turizm, kamu-özel sektör işbirliği ve tarım yan sanayi projeleri olmak üzere, %15 reel kredi büyüme hedefiyle yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yatırım bankacılığı tarafında ise 2012’den daha verimli bir yıl hedefliyoruz. Faizlerdeki düşüş ve özel sektöre yönelik risk algılamasının normalleşmesine ek olarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarının gerek halka arz ve tahvil piyasasına gerek birleşme ve satın almalara olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Bağımsız bir derecelendirme kuruluşu tarafından Ekim 2012’de yapılan değerlendirmede, TSKB’nin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,11'e yükseldiğini kaydeden Türkakın şöyle konuştu:

“Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen VI. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek 3. Kuruluş Ödülü’nü alarak, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim sergilediğimizi kanıtladık.”

TSKB, Enerji Verimliliği projelerinde öncü rol üstleniyor

TSKB olarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik yatırımlara verilen kredi desteği ve alternatif enerji kaynaklarına sağlanan katkının önemine işaret eden Türkakın, “Özellikle Enerji Verimliliği projelerinin finansmanına öncelik vermeyi hedefliyoruz. 2013 yılı hedefleri çerçevesinde yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği kapsamındaki projelerin desteklenmesinde öncü rol üstleneceğiz” dedi. TSKB’nin son üç yıldır finanse ettiği enerji verimliliği projeleriyle azaltılan karbon emisyonunun yaklaşık 200 bin kişinin karbon ayak izine denk geldiğini belirten Türkakın, “Aralık 2012 itibarıyla 27 farklı Enerji Verimliliği projesini yaklaşık 316 milyon dolar finanse ettik. Bu projelerle sağlanacak enerji tasarrufu 188 bin hanenin bir yıllık ısınma ihtiyacına karşılık geliyor. Başka bir deyişle, bu projeler sayesinde tasarruf edilen enerji, yaklaşık 800.000 nüfuslu bir şehrin ısınma ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaştı” şeklinde konuştu.