search

TSKB, 31 Aralık 2008 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı

11 Şubat 2009
- 2 dk Okuma

TSKB’nin 2008 net karı 119 milyon TL

TSKB’nin vergi öncesi karı 148 milyon TL olarak gerçekleşirken, aktif büyüklüğü de bir önceki yıla oranla %27 büyüme göstererek 6.2 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 31 Aralık 2008 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin vergi öncesi karı 148 milyon TL, net dönem karı ise 118.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde sabit kıymet satışından elde edilen bir defaya mahsus gelir hariç tutulduğunda, bankanın yıllık net karı yıllık bazda %17 artış gösterdi.

TSKB’nin aktif büyüklüğü, 2008 yılsonunda geçen yılın aynı dönemine göre %27 büyüme kaydederek 6.2 milyar TL seviyesine ulaştı. TSKB, 31 Aralık 2008 itibariyle özkaynaklarını 750 milyon TL’ye taşırken, buna paralel olarak Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin oldukça üzerinde %21 olarak gerçekleşti.

Uzun yıllardır uluslarüstü kuruluşlarla işbirliğini başarılı bir şekilde yürüten TSKB, bu işbirliğinin bir sonucu olarak, 2008 yılında yaşanan olumsuz piyasa koşullarına rağmen, toplam 565 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli kaynak sağladı. 2008 yılsonu itibariyle, 2 yıldan uzun vadeli kaynakların pasif içindeki oranı %58’e ulaştı.

Enerji sektörünün finansmanına orta ve uzun vadeli kredi plasmanları ile ağırlık veren TSKB kredi portföyündeki sağlıklı büyümeyi 2008 yılında da devam ettirdi ve kullandırdığı kredi miktarı bir önceki yıla oranla %40’lık büyümeyle 3.9 milyar TL seviyesine yükseldi. TSKB’nin takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %0.7 olarak gerçekleşti