search

TSKB'ye 41 milyon ABD Doları tutarında “İklim Koruma Kredisi”

16 Eylül 2008
- 1 dk Okuma

TSKB, Kreditanstalt für Wiederaufbau’dan (KfW) toplam 41 milyon ABD Doları tutarında “İklim Koruma Kredisi” temin etti.

Türkiye genelinde, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sera gazı emisyonunun azaltılması amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak üzere, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (TSKB), T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle Kreditanstalt für Wiederaufbau’dan (KfW) temin edeceği 41 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin sözleşme, 15 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da imzalandı.