search

TSKB ve Escarus’un düzenlediği 6. Sürdürülebilirlik Atölyesi Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

18 Aralık 2017
- 4 dk Okuma

TSKB ve iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’un işbirliğiyle düzenlenen “6. Sürdürülebilirlik Atölyesi” 14 Aralık’ta Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne katılan öğrenciler, çözümlenen vaka çalışması ile entegre düşünme ve entegre bakış açısının bir şirkete sağladığı değerlere odaklandılar.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’la birlikte gerçekleştirdiği 6. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyeleri’nde geleceğin karar vericileri üniversite öğrencileriyle, akademisyenler, TSKB ve Escarus yöneticileri bir araya gelerek sürdürülebilirlik temalı vaka analizleri gerçekleştiriyor.

Bu yılki atölye, sürdürülebilirlik gündeminin önemli maddelerinden olan “Entegre Düşünme ve Entegre Bakış Açısının Sağladığı Katma Değer” temasıyla düzenlendi. 30 öğrencinin katıldığı Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde, entegre düşünme konusunda farklı yaklaşımlara sahip iki şirket değerlendirildi. TSKB’nin farklı bölümlerinden yöneticilerin, Escarus’un Genel Müdürünün ve yöneticilerinin de eşlik ettiği 6. Sürdürülebilirlik Atölye çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde sunumlar hazırladı.

Atölye çalışması süresince, sürdürülebilirlik kavramsal olarak da ele alındı ve katılımcılarla dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yetkin Kesler: “Sürdürülebilir iş modelleri için bilgi aktarımı önemli”

6. Sürdürülebilirlik Atölyesi hakkında görüşlerini paylaşan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programını hayata geçirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “2012 yılından bu yana geleceğin karar vericileri olan üniversite öğrencileri nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla Sürdürülebilirlik Atölyeleri düzenliyoruz. Atölyelerde öğrenciler ile TSKB ve Escarus yöneticilerini bir araya getirerek sürdürülebilirliği farklı perspektiflerden yorumluyoruz. Şimdiye kadar Bilkent, Koç, ODTÜ, Sabancı gibi pek çok değerli okulun öğrencileriyle buluşma şansı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda da Sürdürülebilirlik Atölyesi ile farklı okullara ulaşmaya ve geleceğin sürdürülebilir iş modellerinin şekillendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Hülya Kurt: “Gelecek, entegre düşünerek farklı değerler yaratabilmeyi bilen kuşakların elinde şekillenecek”

Sürdürülebilirliğe katkının, bir misyon değil yaşadığımız dünyaya bir borç olduğunu belirten TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS Genel Müdürü Hülya Kurt, geleceğin sürdürülebilir olarak şekillenebilmesi için farklı fikirlere ve bakış açılarına açık düşünebilen, bilgiden değer yaratan ve katma değerli çözümler geliştiren bir neslin oluşması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin sürdürülebilirlik konusunu sahiplenmelerinin öneminin altını çizen Kurt, “Gençlerin sürdürülebilirlik bilincini yükseltmek için yarattığımız farklı plaformlar ile global vizyonumuzu aktarıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Atölyeleri ile bu kavramı farklı açılardan değerlendirmeye ve yorumlamaya, farklı pencereler açmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek entegre düşünerek farklı değerler yaratabilmeyi bilen kuşakların elinde şekillenecek” dedi.