search

TSKB ve KfW iki yeni ‘Kredi Anlaşması’ imzaladı

30 Aralık 2010
- 2 dk Okuma

TSKB ve Alman Kalkınma Bankası, KfW yenilenebilir enerji ve belediye altyapı projelerine yönelik iki yeni ‘Kredi Anlaşması’ imzaladı.

Yenilenebilir enerji ve çevre projelerinin finansmanında önemli bir deneyime sahip olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), KfW Alman Kalkınma Bankası ile iki ayrı kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi anlaşmalarıyla TSKB, KfW’den toplam 91.7 milyon Euro tutarında iki ayrı kredi temin etmiştir.

“İklim Değişikliğini Koruma Programı” kapsamında 55 milyon Euro tutarında, 3 yılı ana para geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl vadeli krediyle işletmelerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı emisyonlarını azaltma amacıyla gerçekleştirecekleri yatırımlar finanse edilecektir. Yaklaşık 36.7 milyon Euro tutarında ve 5 yıl ana para geri ödemesiz dönem dahil toplam 20 yıl vadeli ikinci kredi ile Türkiye genelinde belediye altyapı yatırımları finanse edilecektir. Her iki kredi de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle temin edilmektedir.

TSKB tarafınca yapılan açıklamada Türkiye’de yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi, enerji verimliliği ve altyapı projelerinin finansmanı alanlarındaki önemli potansiyel vurgulanarak, TSKB’nin uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerle bu alandaki projeleri aktif bir şekilde desteklemeye devam edeceği ifade edilmiştir.

40 yılı aşkın bir süredir KfW ile işbirliğini sürdüren TSKB, bu vesileyle sürekli desteği için KfW’ye birkez daha teşekkür ederek bu uzun soluklu işbirliğinin daha da gelişerek devam edeceğinden emin olduğunu belirtmiştir.