search

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 51.5 Milyar TL’ye Ulaştı

1 Şubat 2021
- 3 dk Okuma

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 51.5 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme faaliyetlerimizle, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle iş ortaklarımıza ve ülke ekonomisine nitelikli desteğimizi sürdürdük. 2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar ABD dolarını aştı. Önümüzdeki dönemlerde de iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması yönünde faaliyetlerimizi sürdürürken, hizmetlerimize çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünleri dahil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Öngörüleri ile paralel sonuçlar elde eden TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51.5 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22.5 büyüme kaydederek 44.1 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları yüzde 18 artışla 6.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem kârı 732.8 milyon TL oldu.

Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına ve ülke ekonomisine nitelikli desteklerini sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü: “Kapsayıcı bankacılık ilkeleri ve kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl TSKB açısından iklim riskleri çalışmalarının yanı sıra gerek kredi ve kaynak gerekse yatırım bankacılığı tarafında çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu. 2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. SKA’ları haritalandırdığımız modelimizle yarattığımız etkiyi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında, toparlanma ile beraber ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde tüm paydaşlarımızla yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

“Yeşil iktisadi toparlanma için tüm paydaşlarımızla çözümler üretiyoruz”

Yılın son çeyreğinde iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu’nu kurduklarını da hatırlatan Börü, platform aracılığıyla kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, öğrenciler ve medya mensuplarını içine alan bir inisiyatif başlattıklarını belirtti. “İklim Krizi” konusunda küresel ve ulusal gelişmeleri platform çatısı altında yakından takip ederek “İklime Dair” başlıklı raporlarıyla zengin içerikli veriler yayımladıklarını açıklayan Börü, yeşil iktisadi toparlanmanın sağlanabilmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte düşünerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Tüm iş kollarımızla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma önceliğini merkezde tutmayı sürdüreceğiz”

2020 yılında çevresel sosyal ve yönetişim (ESG) 16,7 risk notuyla Türkiye’de en iyi, dünyada ise 372 banka arasında en iyi nota sahip 6. banka olduklarını belirten Börü sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik alanındaki strateji ve politikalarımızdan güç alarak ESG risk unsurlarının yönetimi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Finansmanın dönüştürücü gücünden hareketle müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkısını artıran çalışmalara devam ediyoruz. Bankamız iştiraki ESCARUS ile beraber geliştirdiğimiz yeni kredi modeliyle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konulardaki öz değerlendirmelerini dünya genelinde kabul görmüş SKA’lar kapsamında tanımlarken pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmak için gerekli aksiyon planlarını beraberce geliştiriyor, bu yönde somut adımlar atan firmalarımıza uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı sunuyoruz. TSKB, yatırım bankacılığı alanında da uzun yıllara dayanan önemli bir tecrübeye sahip. 2020 yılı hayata geçirdiğimiz işlemlerle müşterilerimize alternatif finansman olanakları sunarken, sürdürülebilirliği yatırım bankacılığı ile buluşturarak pek çok özelliği ile dünyada bir ilk olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Danışmanlık faaliyetlerimizle de misyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızın gelişim ve dönüşüm yolculuklarına katkı sağlıyoruz. TSKB olarak tüm iş kollarımızla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma önceliğini merkezde tutmayı sürdüreceğiz. 2021’de finansal performansımızı korurken, güçlü özkaynaklarımız ve likiditemiz ile ülke ekonomisi için ürettiğimiz değeri artırmayı, müşterilerimize çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünler sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”