search

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

24 Ekim 2015
- 3 dk Okuma

Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza atan TSKB, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde” yerini aldı.

Sürdürülebilirliği yönetim stratejilerinden, kredilendirme faaliyetlerine kadar tüm iş modeline dahil eden TSKB, Borsa İstanbul (BIST) tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini aldı.

Sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamalarının artması ve mevcut uygulamaların takdir edilmesi amacıyla geçen yıl hayata geçen BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketler; çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor. Şirketlerin değerlendirmesi Londra Merkezli Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) isimli bağımsız bir araştırma şirketi ile işbirliği içinde yapılıyor. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen şirketler 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren endekste yer alacak.

TSKB, 2005 yılında kurmuş olduğu, “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemiyle” bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel etkileri ölçüyor ve azaltıyor. 2008 yılında Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası olan TSKB, Türk iş dünyasının sürdürülebilir yatırımlarına finansman desteği sağlayarak düşük karbonlu üretime destek veriyor. TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 50’den fazlası yenilenebilir enerji, çevre, enerji ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilir turizm yatırımlarından oluşuyor. Kredilendirme süreçlerinde, yatırım tutarından bağımsız, tüm projelerin çevresel ve sosyal etkileri ölçümleyen TSKB, geleceği koruyan yatırımlara destek veriyor.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almalarıyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, “Kurduğumuz sürdürülebilirlik modeli ile ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri tüm bankacılık süreçlerimize ve karar mekanizmalarımıza entegre ettik. Bu sayede ekonomik risklerin yanı sıra çevresel ve sosyal riskleri de etkin şekilde yönetebiliyoruz. Diğer yandan ülke kalkınması için çalışan bir misyon bankası olarak, finansman olanaklarımızı ve sahip olduğumuz deneyimi geleceğin korunmasında sorumluluk alan yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücüne, üretimde kaynak ve enerji verimliliğine sağladığımız katkı kredi portföyümüzün yarısını aşmış durumda. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak sorumlu bankacılık anlayışı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olma yönünde doğru yolda ilerlediğimizi teyit ediyor ve bize bu alanda daha iyisine ulaşmak yönünde kuvvet veriyor” diye konuştu.