search

Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında verilen yetki belgeleri hakkında

16 Ekim 2015
- 1 dk Okuma

Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin izinler duyurulmuştu.

Anılan izinler çerçevesinde Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.10.2015 tarih, BNK-005 (007) sayılı yetki belgesi verilmiştir.