search

G20’nin uzun vadeli finansman kurumları TSKB’nin ev sahipliğinde düzenlenen D20 Konferansı’nda buluştu

26 Mayıs 2015
- 3 dk Okuma

G20 üyesi ülkelerin kalkınma bankaları, uzun vadeli yatırım kuruluşları ve büyük finans kurumlarının üst düzey temsilcileri 26 Mayıs 2015’de İstanbul’da düzenlenen üçüncü D20 Konferansı’nda bir araya geldi. İlki 2013 yılında Moskova’da, ikincisi 2014’te Roma’da düzenlenen D20 konferanslarının üçüncüsü TSKB’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Ana teması “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme için Uzun Vadeli Yatırım Aracı olarak Altyapı” olan konferansta altyapı yatırımlarına bankacılık dışı kaynaklardan uzun vadeli finansman sağlanmasına yönelik modellerin yanı sıra bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında büyük öneme sahip sosyal altyapı yatırımları tüm yönleri ile tartışıldı.

D20 kurumlarının G20 Liderler Zirvesi’ne sunulmak üzere ortaklaşa bir bildirge imzaladığı konferansta, G20 toplantılarının ana odağını oluşturan konulara uzun vadeli finansman perspektifinden bakılarak, kalkınmaya ve kamu yararına yönelik yatırımlar değerlendirildi.

D20 Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın, “Bu yıl ülkemizin başkanlığında yürütülen G20 toplantılarında, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden altyapı yatırımlarına, finansal düzenlemelerden uluslararası finansal mimariye kadar çeşitli konularda çözümler üretilmesi hedefleniyor. Güçlü büyüme için yatırım yapılması ve eyleme geçilmesi gereğinin yanı sıra KOBİ’lerin işgücü, girişimcilik ve inovasyon konularındaki önemi nedeniyle kapsayıcılık ilkesine de vurgu yapılıyor. 65. yılımızda ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuz D20 konferanslarının üçüncüsünde G20’nin ana odağını oluşturan bu konulara uzun vadeli yatırımcı perspektifinden bakma imkanı bulduk” dedi. Türkakın konuşmasında ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının büyümeye olan katkısını da değerlendirdi; “2009 sonrası bankaların altyapı yatırımlarının gerektirdiği finansmanın tamamını karşılamakta zorluk çekmelerinin yanı sıra, nitelikli proje arzında yaşanan darboğaz nedeniyle altyapıya yönelik bankacılık dışı finansman modellerini çok önemli buluyoruz. Diğer yandan parasal getirinin ikinci planda kaldığı fakat toplumsal hayat kalitesine ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çok önemli etkileri olan sosyal altyapı yatırımlarında ise kamu özel sektör ortaklığı modelinden teşvik ve mevzuata kadar pek çok alanda gidilecek yolumuz var. Bu konuları etraflıca tartıştığımız bu konferansta D20 kurumları olarak yüksek bir taahhüt ve kamusal sorumluluk içeren ortak bir bildirgeye imza atmış olmayı da çok kıymetli buluyorum.”

26 Mayıs 2015 tarihinde D20 kurumlarının imzaladığı bildirgenin satırbaşları;

• Bu yılki G20 Başkanlığının belirlediği önceliklerle paralel olarak, altyapının ve KOBİ’lerin gelişiminin sürdürülebilir büyüme ve istihdamın ana tetikleyicisi olmasından hareketle altyapı yatırımlarının ve uzun vadeli finansmanın başlıca öncelik olmaya devam etmesi,

• Kapsayıcılık ilkesinin gereği olarak, D20 kurumlarının sadece G20’nin değil, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal altyapı projelerine de desteğini sürdürmesi,

• Bankacılık dışı finans kurumlarının ölçekleri, teknik kapasiteleri, finans sektörüyle olan yakın bağları ve uzun vadeli bakış açıları sebebiyle ekonomik ve sosyal altyapının finansmanında daha etkin rol alması,

• Sağladığı toplumsal faydanın yanında finansal getirisi de olan sosyal altyapı yatırımlarının son yıllarda görülen canlılığını sürdürülebilmesi için uzun vadeli planlama ihtiyacı olduğu ve yatırımların risk değerlendirmesi açısından gereken politika araçları ve mevzuat düzenlemeleri ile desteklenmek suretiyle teşvik edilmesi,

• Ekonomik ve sosyal altyapı alanındaki yatırım ihtiyacını karşılama konusunda yararlı bir yöntem olarak öne çıkan kamu-özel sektör ortaklıklarının, mali açıdan sıkışık bir ortam söz konusu olduğunda desteklenme ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, kamu ve özel sektörün sosyal altyapının geliştirilmesinde daha etkili finansman yöntemlerinin geliştirilmesi ve altyapı projelerinin iyi tanımlanmış bir varlık sınıfı olarak değerlendirilebilmesi, • İklim değişikliği ile mücadele için işbirliği içerisinde farklı kaynaklardan finansal destek bulunması ve uluslararası mevzuatın uzun vadeli yatırıma elverişli olmayan yapısında bazı değişikliklere gidilmesi,

• 2016 yılında gerçekleştirilecek Dördüncü D20 Konferansı’nın Çin’in G20 Başkanlığı paralelinde CDB (Çin Kalkınma Bankası) tarafından düzenlenmesi.

D20 konferansının açılış konuşmasını TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın ile CDP (İtalyan Kamu Fonları Kurumu) Baş Ekonomisti Prof. Edoardo Reviglio yaptı. Toplantıda yer alan ilk panel ‘Altyapının Banka Dışı Finansmanı’ başlığı altında, OECD’nin Uzun Dönemli Yatırım Projelerinden sorumlu analisti Joel Paula’nın konuşmasıyla açılırken panelin moderatörlüğünü OMFIF (Mali Kurumlar Araştırma Forumu) Kurucularından ve FT (Financial Times) Yorumcusu David Marsh üstlendi. ‘Altyapının Banka Dışı Finansmanı’ paneline konuşmacı olarak ise; OMERS (Ontario Belediye Çalışanları Emeklilik Sistemi) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Blair Cowper-Smith, LSE (London School of Economics) Emekli Profesörü Lord (Meghnad) Desai, CDC (Fransız Kamu Fonları Kurumu) Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Laurent Zylberberg, CDP (İtalyan Kamu Fonları Kurumu) Baş Ekonomisti Prof. Edoardo Reviglio, Meridiam Varlık Yönetimi firması Kurumsal Gelişim Direktörü Julien Touati katıldı.

D20’nin ikinci paneli ise ‘Sosyal Altyapının Finansmanı’ başlığı altında EIB’nin (Avrupa Yatırım Bankası) Dijital Ekonomi ve Eğitim Bölümü Başkanı Harald Gruber’in konuşmasıyla açıldı. ‘Sosyal Altyapının Finansmanı’ paneli Dünya Bankası Türkiye Direktörü Dr. Martin Raiser’ın moderatörlüğünde yapılırken panele konuşmacı olarak CEB (Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası) Direktörü Victor Agius, White&Case Hukuk Firması Ortağı Aslı Başgöz, VEB (Rus Kalkınma Bankası) Başkanı Vladimir Dmitriev, KfW (Alman Kalkınma Bankası) Enerji ve Ulaşım Bölümü Başkanı Jürgen Kern katıldı.

D20 HAKKINDA

İlk D20 toplantısı, Rusya’nın G20 dönem başkanlığı yaptığı 2013 yılında gerçekleştirildi. Kalkınma veya kamu yararını amaçlayan G20 ülkelerinin uzun vadeli finansman kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı ve D20 Konferansı olarak adlandırılan bu toplantı Rusya Kalkınma Bankası (Vnesheconombank) ve Rusya Ekonomi Bakanlığı tarafından organize edildi.

İlk D20 Konferansı katılımcıları arasında; KfW – Almanya, BICE (Bank of Investment and Foreign Trade) – Arjantin, EIB (European Investment Bank) – Avrupa Birliği, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – Brezilya, CDB (China Development Bank) – Çin, Indonesia Eximbank – Endonezya, CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) – Fransa, DBSA (The Development Bank of Southern Africa) – Güney Afrika, Export-Import Bank of India – Hindistan, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) – İtalya, JBIC (Japan Bank for International Cooperation) – Japonya, JICA (Japan International Cooperation Agency) – Japonya, Korea Development Bank – Kore, BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio Exterior) – Meksika, Vnesheconombank – Rusya, SFD (The Saudi Fund for Development) – Suudi Arabistan, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) – Türkiye yer aldı.

Rusya’da yapılan bu konferansta D20 kurumlarının uzun dönemli finansal kaynaklara erişimde ve Kamu Özel Sektör Ortaklıklarını (PPP) da içeren uzun dönemli özel yatırımların finansmanında önemli bir rolünün olduğu belirtildi. Konferansta ayrıca ulusal kalkınma kurumlarının ve uluslararası finansal kuruluşların arasındaki işbirliklerinin artmasının uzun vadeli yatırım projelerinin desteklenmesindeki önemi vurgulandı. Katılımcılar konferansta kalkınma bankalarının uzun dönemli finansman alanındaki görüşlerini yansıttıkları ilk ortak D20 bildirgesini onayladı.

Rusya’da gerçekleştirilen ilk konferansın ardından ikinci D20 Konferansı 2014 yılında G20 dönem başkanlığının Avustralya’da olmasına rağmen, Avustralya’nın ulusal kalkınma bankasının bulunmaması sebebiyle Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ve European Investment Bank (EIB) tarafından Roma’da Temmuz ayında gerçekleştirildi. Roma’daki D20 Konferansı’nda G20 ülkelerinin ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlarının, ekonomik kalkınmayı destekleme, iş olanaklarını artırma ve üretkenliği geliştirmek amacıyla daha yakın çalışacağı belirtildi. Konferansta ayrıca, dünya çapında fonlara erişimde bir kısıtlamayla karşılaşılmadığı vurgulanırken, bu fonların karlı yatırımlara aktarmakta yaşanılan zorluklara dikkat çekildi.

İkinci D20 Konferansı katılımcıları; KfW – Almanya, BICE (Bank of Investment and Foreign Trade) – Arjantin, EIB (European Investment Bank) – Avrupa Birliği, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – Brezilya, CDB (China Development Bank) – Çin, Indonesia Eximbank – Endonezya, CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) – Fransa, DBSA (The Development Bank of Southern Africa) – Güney Afrika, Export-Import Bank of India – Hindistan, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) – İtalya, JBIC (Japan Bank for International Cooperation) – Japonya, DBJ (Japonya, Development Bank of Japan) – Japonya, CDPQ (Caisse de Dépôts et Placement du Québec) – Kanada, Korea Development Bank – Kore, BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio Exterior) – Meksika, Vnesheconombank – Rusya, SFD (The Saudi Fund for Development) – Suudi Arabistan, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) – Türkiye oldu.