search

IFC'den TSKB'ye Enerji Verimliliği ve Çevre İçin 75 Milyon Dolar Kredi

6 Haziran 2013
- 3 dk Okuma

İstanbul, 01 Haziran 2013 — Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Türkiye’nin önde gelen kalkınma ve yatırım bankası TSKB’ye enerji verimliliğini artırmaya ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik projelerin finansmanı için 75 milyon dolar kredi sağladı.

Bu yatırım sayesinde Türkiye’de yıllık karbondioksit salınımı 103 bin ton azalacak, aynı zamanda gerçekleşecek projelerin uygulanacağı yerlerdeki çevreye katkısı büyük olacak.

Türkiye’de yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında lider banka konumunda olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), diğer bankalar için örnek teşkil ediyor. Bu kredi anlaşmasıyla IFC, Türkiye’de - çevre kirliliğinin etkilerini azaltmaya yönelik projeler ve enerji verimliliği finansmanı alanında TSKB’ye desteğini gösterdi.

IFC’nin enerji verimliliği finansmanı alanında TSKB’nin en önemli iş ortağı olduğunu belirten TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, “Özellikle sürdürülebilir enerji ve çevre konularındaki yatırım kredileri ve proje finansmanları için sunmakta olduğumuz orta ve uzun vadeli kredilerle Türkiye'de lider konumdayız” dedi.

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Piyasalar Direktörü Ed Strawderman, bu anlaşmanın konvansiyonel kirleticilerin salınımını azaltarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi. Strawderman, “IFC bu ve benzer yatırımlarla Türk ekonomisinin hızlı, sürdürülebilir, içerici ve çevreye saygılı bir şekilde büyümesini desteklemeye devam etmektedir.”dedi

Enerji projelerinin geliştirilmesi, gelişen ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için temel teşkil ediyor. Ancak, bugünün ve yarının yatırımlarının, ister iklimle ister diğer konularla ilgili olsun mutlaka yatırımın getirebileceği olumsuz etkileri azaltan tedbirler içermesi gerekiyor.

IFC, Türkiye'de 45 yılı aşkın bir süredir özel sektörün kalkınmasına destek olmaktadır. Türkiye IFC küresel portföyü içerisindeki ikinci en büyük ülkedir. IFC şimdiden 2013 yılı içerisinde Türkiye’de 500 milyon dolar tutarında yatırım yapmıştır. IFC'nin Türkiye'de öncelik verdiği alanlar ihracatçıların desteklenmesi, mikro finansman ve KOBİ'ler, yenilebilir enerji, enerji verimliliği, temiz üretim ve enerji güvenliği, altyapı, ihracat finansmanı ve bölgede ve dünyada yatırım yapan Türk şirketlerinin desteklenmesini içermektedir.

IFC Hakkında

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, dünyanın sadece özel sektöre yatırım yapmaya odaklanmış en büyük küresel kalkınma kuruluşudur. IFC, gelişmekte olan ülkelerde yatırım finansmanı sağlayarak, uluslararası sermaye piyasalarından sermaye akışını destekleyerek ve hem özel sektöre hem de hükümetlere danışmanlık hizmetleri sunarak, bu ülkelerin sürdürülebilir büyümesini destekler. 2012 mali yılında yatırımları dünya çapında 20 milyar doları aşan IFC, özel sektörün istihdam yaratmasına, inovasyonu tetiklemesine ve dünyanın en önemli kalkınma zorluklarına çözümler üretmesine yardımcı olmuştur. IFC su sektörünü kalkınma için öncelikli sektör olarak belirlemiştir ve su altyapısı yatırımlarının finansmanı ve danışmanlığı konusunda küresel uzmanlığa sahiptir. Daha fazla bilgi için www.ifc.org

TSKB Hakkında

TSKB, yatırım projeleri başta olmak üzere iş dünyasına sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlamaktadır. Verdiği kredilerde çevresel etki boyutunu özenle gözeten TSKB, uluslarüstü kuruluşlardan sağladığı çeşitli kaynaklarla reel sektör yatırımlarına destek olmaktadır.Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bankacılık anlayışını benimseyen TSKB, elde ettiği ekonomik, çevresel ve sosyal başarılar ile yerli ve yabancı paydaşlarının sürekli takdir ve desteğini kazanmıştır. 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı alan ve 2009 yılı itibariyle karbon ayak izini silen TSKB, her iki alanda da Türk bankacılık sektöründe ilklere imza atmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak, çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasına katılan TSKB, insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel prensip doğrultusunda oluşturulan Birleşmiş Milletler “Global Compact”a da üyedir. Financial Times ve IFC tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ardı ardına üç kez ‘Gelişmekte Olan Ülkeler’ kategorisinde Doğu Avrupa’da ‘Yılın Sürdürülebilir Bankacılık’ ödülüne layık bulunan TSKB, 2011 ve 2013 yıllarında Avrupa Bölgesi’nde en iyi üç banka arasına girerek, sürdürülebilirlik konusunda attığı duyarlı adımların altını bir kez daha çizmiştir.