search

Şekerbank’ın ihraç edeceği tahviller için 8/9/10 Mart tarihlerinde talep topluyoruz!

7 Mart 2011
- 2 dk Okuma

Şekerbank T.A.Ş. 367 gün vadeli iskontolu ve 18 ay vadeli değişken kuponlu olmak üzere yatırımcılara iki ayrı ürün sunmaktadır.

367 gün vadeli iskontolu tahviller için itfa tarihi 15.03.2012 olup, ek getiri oranı gösterge DİBS faizleri üzerine %1.00 (100bps)’dir.

Gösterge tahvilin getirisinin hesaplamasında kullanılacak kıymetler T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş 14.03.2012 ve 25.04.2012 itfa tarihli DİBS’lerdir.

18 ay vadeli tahviller 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemelidir. İtfa tarihi 10.09.2012 olup, ek getiri oranı gösterge basit faiz üzerine %1,10 (110 bps)’dir.*

Gösterge tahvilin getirisinin hesaplanmasında kullanılacak kıymet T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş 07.11.2012 itfa tarihli DİBS’dir .

Kupon ödeme dönemlerinde ilgili dönemde işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş benchmark kağıt referans alınacaktır.