search

TSKB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu’nun Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’na dönüşümü

13 Ekim 2011
- 2 dk Okuma

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.10.2011 tarih ve 15-918 sayılı izni ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’na dönüştürülmüştür.

Sözkonusu dönüşüm işlemine ilişkin içtüzük değişikliği 14.11.2011 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilecek ve yeni hususlar bu tarihte yürürlüğe girecektir.

İlgili değişiklikleri içeren fon içtüzüğüne ve izahnameye Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve alım satıma aracılık eden kuruluşların şubeleri ile internet sayfaları üzerinden ulaşılabilecektir.

Kurucu ve alım satıma aracılık yapan kuruluşlar tarafından bu ilanın yayım tarihinden fon unvan değişikliği uygulama tarihi olan 14.11.2011’e kadar Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu katılma payı satışı yapılmayacaktır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'nin 10.000.000 adet 1. tertip . B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu yatırımcılarına duyuru metnine “B Tipi Değişken Fonu” sürekli bilgilendirme formunda yer verilmiştir.