search

TSKB, ELTI üyeleri tarafından COP21 kapsamında oluşturulan düşük karbon ekonomisine geçiş bildirgesine imza attı

25 Aralık 2015
- 2 dk Okuma

TSKB’nin Türkiye’den tek üye konumunda olduğu ELTI (Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği - European Long Term Investors) düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek üzere bir bildirge yayınladı

Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği, 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen İklim Zirvesi (COP21 Zirvesi) kapsamında ulusal, bölgesel ve çok taraflı kalkınma ve finansman kurumları olarak düşük karbon ekonomisine geçişe destek vermek amacıyla bir bildirge yayınladı. TSKB’nin Türkiye’den tek üye konumunda olduğu ELTI tarafından oluşturulan bildirgeye imza atan 25 önemli uzun vadeli finansman kurumunun toplam bilanço değeri 2,2 trilyon euroyu aşıyor.

Söz konusu bildirgede; ulusal, bölgesel ve çok taraflı finans kuruluşlarının kamu yatırımları ve özel yatırımlara sağladıkları uzun vadeli destek ile düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rol üstlendiklerinin altı çizilirken, bu süreçteki yeni yatırım ve iş imkânlarına da dikkat çekiliyor. İklim değişikliğinin hâlihazırda beraberinde getirdiği fiziksel, ekonomik ve finansal risklerin bilincinde olduklarını belirten kurumlar, 2020’ye kadar bu konuda önemli adımlar atacaklarını taahhüt ediyor. Bildirgede, Ekim 2015’de Lima’da gerçekleştirilen Dünya Bankası Yıllık Toplantısı’nda yayınlanan gönüllü iklim ilkelerine de destek verileceği belirtiliyor.

ELTI üyeleri, COP21 Zirvesi’nde iklim konusunda sarf edilen çabalara katkı sağlamak üzere;

a. Düşük karbonlu ve iklim açısından sürdürülebilir bir ekonomiyi finanse etme seviyelerini ölçmeyi, raporlamayı ve iklim performansını 2020’ye kadar iyileştirme yönünde adımlar atmayı,

b. Düşük karbonlu ve iklim değişikliğine uyumlu ekonomik hedefler doğrultusunda yenilikçi araçlara sağlanan desteği artırmayı,

c. İklim hedeflerine yönelik önemli tutarlarda finansman sağlama konusunu değerlendirmeyi,

d. Portföylerinin karbon yoğunluğuna dikkat etmeyi, yatırımların iklim değişikliğine uyumunu güçlendirmeyi ve finansman sağlanan şirketlerin iş modellerindeki, stratejik kararlarındaki ve performans ölçülerindeki çevresel ve toplumsal etkileri önemsemeyi taahhüt ediyorlar.

ELTI tarafından yayınlanan bildirgeyi değerlendiren TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, “TSKB olarak ana misyonumuz ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek. Bu kapsamda uzun yıllardır düşük karbon ekonomisine geçişi sağlayacak yatırımlara finansman sağlıyoruz. Kredi portföyümüzün yarısından fazlası yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği gibi yatırımlardan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası arenada içinde olduğumuz inisiyatiflerin iklim konusundaki adımlarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde üyesi olduğumuz Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün (IDFC) yayınladığı deklarasyondan sonra Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin (ELTI) bildirgesine imza atarak düşük karbon ekonomisine destek yönündeki taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. Paris’teki İklim Zirvesi’ni bizzat takip ederken, asıl farkın ülkeler ve kurumlar arası bir işbirliği ile yaratılacağına bir kere daha şahit olduk. Türk iş dünyasının da küresel iklim hedeflerini sahiplenmesini ve somut bir iklim performansı için kalıcı bir dönüşüm başlatmasını diliyoruz.” dedi.