search

TSKB, Finanse Ettiği Rüzgar Yatırımlarıyla Karbon Emisyonu Azaltımına Katkı Sağlıyor

15 Haziran 2021
- 2 dk Okuma

İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili ve temiz enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisine yatırım yapmayı sürdüren TSKB, bugüne kadar finanse ettiği 38 Rüzgar Enerjisi Santraliyle Türkiye’nin karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor. Dünya Rüzgar Günü’nde yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çeken banka, temiz enerji yatırımlarına verdiği desteği artırmayı planlıyor.

Yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak rüzgar, jeotermal, güneş ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştiren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü’nde temiz enerjinin önemine dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji alanında öngörülen toplam kurulu gücü 6.594 MW düzeyinde olan 330 proje için finansman sağlayan TSKB, bu yatırımlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücünün yüzde 13,3’nü temsil ediyor. MW cinsinden %94’ü üretime başlamış olan bu yatırımlarla ülkemizin yıllık karbon emisyonu azaltımına 12,2 milyon ton seviyesinde katkı sağlanıyor. TSKB ‘nin şimdiye kadar 1.6 Milyar USD finansman gerçekleştirdiği rüzgar enerjisi yatırımları ise 2020 yıl sonu itibariyle 38 santral ile 1.710 MW kurulu güce ulaşmış durumda.

2003-2020 yılları arasında TSKB tarafından finansman sağlanan yenilenebilir enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 11,3 milyar ABD Doları olurken, rüzgar enerjisi dahil tüm bu projeler için TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı yaklaşık olarak 4,9 milyar ABD Dolar seviyesinde bulunuyor.

“Temiz enerji yatırımlarının çevresel ve sosyal etkilerini çok yönlü inceliyoruz”

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde banka olarak aktif bir rol aldıklarını belirten TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, “Finanse ettiğimiz temiz enerji yatırımlarının çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve değerlendiriyoruz. Olumsuz etkileri minimize etmek için gerekli aksiyonların alınması konusunda ihtiyaç duyulan çalışmalara teknik açıdan destek oluyoruz. Temiz enerjiye erişim açısından oldukça pozitif etkilere sahip olan rüzgar santrallerinin finansmanıyla ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreci için hız kesmeden çalışıyoruz” diye konuştu.