search

TSKB İslam Kalkınma Bankası ile Anlaşma İmzaladı

25 Haziran 2010
- 3 dk Okuma

Türkiye’nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankası TSKB ile İslam Kalkınma Bankası arasında Finansman Anlaşması imzalandı.

Yenilenebilir enerji finansmanında öncü rol üstlenen TSKB ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için Finansman Olanağı Anlaşması 23 Haziran 2010 tarihinde Bakü’de imzalandı. Bankalar arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğünde 100 milyon ABD Doları tutarında bir kaynak temin edilmiş oldu. Bu kaynaktan yararlanacak firmalar lehine garanti mektubu düzenlemek suretiyle söz konusu fonların kullanımına “Garantör” sıfatı ile aracılık edecek olan TSKB, finanse edilecek yatırım projelerini kendisi seçecek, değerlendirecek ve firma riskini üstlenecek. Kredinin kullandırımı ile ilgili tüm aşamalarda İKB ve yatırımcı firma arasında gerekli dokümantasyonlar da yine TSKB tarafından sağlanacak.

Yatırımcı firmalar tarafından ABD Doları ve Avro cinsinden kullanılabilecek olan fonların vadesi, her bir proje için projenin gerekliliklerine göre belirlenecek olup geri ödemesiz dönemi 3 yıldan uzun olmamak kaydıyla azami 10 yıl süreli olabilecek.