search

TSKB ve ecording, Doğa Dostu ve Sürdürülebilir İş Birliğine İmza Attı

10 Ağustos 2021
- 5 dk Okuma

TSKB, sosyal girişim ecording ile bir iş birliği hayata geçirerek finans sektöründe havadan tohum atışıyla ağaçlandırma uygulamasını başlatan ilk banka oldu.

TSKB, küresel iklim kriziyle mücadele yönündeki somut adımlarını artırmaya devam ediyor. Sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına, Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda bir yıl içerisinde ecoDrone ile toplam 150 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirilmesini hedefliyor. TSKB, bu sayede Türkiye’nin sürdürülebilir ve düşük karbonlu ekonomisine katkı sağlarken sosyal girişimcilere olan desteğini de artıracak.

Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, TSKB’nin kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) uyumlu her 1 Milyon USD kredi kullanımı için 100 tohum atışı gerçeklemesini hedefleyen TSKB, ecording iş birliğiyle sosyal girişimcilere desteğini de artırmış olacak.

Bu iş birliği ile finans sektöründe yatırım kredilerine endeksli tohum atışı uygulamasını başlatan ilk banka olan TSKB, Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda ağaçlandırmaya ve doğal ekosistemin geliştirilmesine destek verecek.

“Çevresel ve sosyal alanda yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz”

ecording’in ecoDrone isimli insansız hava araçları ile havadan tohum topu atışı yaparak doğayı koruma önceliğiyle ağaçlandırmaya ve sürdürülebilir çevreye önemli katkılar sağladığını belirten TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “İklim krizi tüm dünyada ekstrem hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına sebep oldu. Ormansızlaşma da bu afetlerden biri olarak dünyamızın geleceğini tehdit ediyor. Çevresel ve sosyal alanda yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz. Üretimin sürdürülebilir dönüşümüne destek olmak kadar doğal kaynaklarımızı korumaya da eşit önem veriyoruz. Son dönemde aynı amaca yönelik inovatif projeler geliştiren sosyal girişimcilerin artmasını da memnuniyetle izliyoruz. Ulaşılması zor arazilerde ecoDrone’lar aracılığıyla tohum topuatışı yapan ecording ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile genç girişimcilere destek vermeyi de projemizin diğer önemli unsuru olarak görüyoruz.”

2008 yılından bu yana karbon-nötr bankacılık yapan TSKB, sürdürülebilirlik yatırımlara sağladığı destekler sayesinde Türkiye’nin yıllık karbon emisyonunun azaltılmasına 14.4 milyon ton seviyesinde katkıda bulunuyor. TSKB, 2025 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam portföy içindeki ağırlığını yüzde 90 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle çevresel bilinci artırmayı hedefleyen TSKB, 2007 yılından bu yana www.cevreciyiz.com dijital platformunu desteklerken, 2012 yılından beri de üniversitelerde sürdürülebilirlik atölyeleri düzenliyor. TSKB geçen yıl kurduğu Yeşil Kuğu Platformu kapsamında ise iklim krizine dikkat çekerek bu yönde bilinçlendirme çalışmaları ve etkin iş birlikleri hedefliyor.

Sürdürülebilir uygulamalar önemini artırıyor

Son yıllarda dünyada meydana gelen doğal afetler ve pandemi gibi olağanüstü gelişmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarının önemini artırdığına dikkat çeken Börü, “Bu süreçte başta devletler ve düzenleyici kuruluşlar olmak üzere, şirketlerden finans kurumlarına, hatta bireylere kadar hepimize farklı sorumluluklar düşüyor. İş, ekonomi ve üretim dünyasında ise yol haritalarının doğru belirlenmesi, aksiyon planlarının hızla oluşturulması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik ve iklim alanına özel konsantrasyon geliştirmiş bir kalkınma bankası olarak, finansmanın dönüştürücü gücüne bizzat şahit oluyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için çözüm üreten ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen bankacılık vizyonumuzla ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, yeşil toparlanma yönünde değerli bir adım daha attığımıza inanıyoruz” diye konuştu.