search

TSKB’nin 2015 yılında kredi büyüklüğü 13,7 milyar TL’ye ulaştı

28 Ocak 2016
- 3 dk Okuma

TSKB, 2015 yılı 12 aylık faaliyet sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2015 yılında aktif büyüklüğü 20,7 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin toplam kredileri 13,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın, “Kalkınma finansmanı alanındaki yetkinliğimizi, sağlam finansal yapımız ve uluslararası fon sağlayıcı kurumlar nezdindeki itibarımızla güçlendiriyoruz. 2015’te Türk özel sektörüne toplam 1,3 milyar ABD doları tutarında destek sağladık” diye konuştu..

2015 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 20,7 milyar TL’ye, kredileri ise yüzde 24,5 artış ile 13,7 milyar TL’ye ulaştı.

TSKB, 2015 yılında özkaynaklarını bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artışla 2,5 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazdaki ortalama özkaynak getiri oranı yüzde 17 oldu. Banka’nın aktif kârlılık oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

2015 yılında TSKB’nin bir önceki yıla göre net kârı yüzde 10,2 artışla 406,8 milyon TL düzeyine yükselirken, uluslararası piyasalardan sağladığı kaynak tutarı toplamı 950 milyon doları aştı. Sağlıklı büyümesini sürdüren ve güçlü aktif kalitesini koruyan Banka’nın yıl sonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Özcan Türkakın: “1,3 milyar ABD doları tutarında destek sağladık”

TSKB olarak 2015 yılında Türk özel sektörüne destek vermeye devam ettiklerini belirten Özcan Türkakın sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalkınma finansmanı alanındaki yetkinliğimizi, sağlam finansal yapımız ve uluslararası fon sağlayıcı kurumlar nezdindeki itibarımızla güçlendiriyoruz. 2015 yılında yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, elektrik dağıtım, gıda ile kamu-özel sektör ortaklığı kapsamında sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırım projelerine nitelikli finansman çözümleri sunduk. Yıl içinde Türk özel sektörüne sağladığımız toplam finansman 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.” Türkakın ayrıca, TSKB olarak 2016 yılı için kredi büyüme hedeflerini kurdan arındırılmış bazda yüzde 12 olarak öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kredi portföyünün yarısı sürdürülebilirlik temalı yatırımlar

Kredi portföyünün yarısı iklim değişikliğine uyumu gözeten sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluşan TSKB, 2002 yılından bugüne finanse ettiği ve toplam yatırım tutarı 7,8 milyar ABD dolarına ulaşan 133 yenilenebilir enerji projesi için toplam 2,9 milyar ABD doları taahhütte bulundu. Enerji verimliliği başta olmak üzere kaynak verimliliği alanında ise bugüne kadar 100’ü aşkın projeye 500 milyon ABD doları seviyesinde finansman sağladı.

Uluslararası işbirlikleriyle sağlanan nitelikli fonlar

TSKB, 2015 yılında önemli kalkınma finansmanı kurumlarından; Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile imzaladığı anlaşmalarla toplam 340 milyon ABD doları tutarında kaynak temin etti. Küresel piyasalarda yaşanan kırılganlıklara rağmen yüzde 200’ün üzerinde bir oranla yenilediği 256 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini 17 bankanın katılımı ile gerçekleştirdi. Banka aynı yıl içerisinde tamamladığı 350 milyon ABD dolarlık Eurobond ihracıyla yatırımcılardan 2,5 katı aşan talep aldı.

TSKB’nin 2015 yılı faaliyetleri arasında yer alan bir diğer önemli gelişme ise, Türkiye’nin G20 Türkiye Başkanlığı kapsamında İstanbul’da düzenlenen ve TSKB’nin ev sahipliği yaptığı D20 Konferansı oldu. Ana teması “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme için Uzun Vadeli Yatırım Aracı olarak Altyapı” olan konferansa, G20 üyesi ülkelerin kalkınma bankaları, uzun vadeli yatırım kuruluşları ve büyük finans kurumlarının üst düzey temsilcileri katılım sağladı.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda global katkı

2015 yılı içinde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olan TSKB, ülkemizde sürdürülebilir kalkınma projelerine yönelik finansman faaliyetlerine destek verirken, uluslararası platformlarda yürütülen iklim projelerine katkı sunmaya da devam etti. Geçen yıl Paris İklim Zirvesi COP21’e katılarak IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) ve ELTI (Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği) iklim bildirgelerine destek verdi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına farklı platformlardan ödüller

2015 yılında CDP-Türkiye tarafından verilen İklim Saydamlık Liderliği Ödülünü almaya hak kazanan TSKB, kurumsal yönetim uygulamaları ile Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Araştırması’nda en yüksek puanı alırken, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek derecelendirme notuna sahip ikinci kuruluş oldu.