search

TSKB'ye 34 milyon ABD Doları tutarında "İklim Koruma Programı Kredisi"

31 Aralık 2008
- 2 dk Okuma

TSKB, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile 34 milyon ABD Doları tutarında ‘İklim Koruma Programı Kredisi’ sözleşmesini imzaladı.

Türkiye genelinde, küçük çaplı hidro enerji ve rüzgâra dayalı enerji üretim projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak üzere, TSKB’nin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle KfW'den temin edeceği 34 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin sözleşme, 30 Aralık 2008 tarihinde imzalandı.

Bu kredi, TSKB’nin KfW’den 15 Eylül 2008 tarihinde sağladığı 41 milyon ABD Doları tutarındaki ‘Yenilenebilir Enerji’nin Desteklenmesi, Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Kredisi’nin (Türkiye’de İklim Koruma Programı) ikinci dilimini oluşturuyor. Böylelikle bu kapsamda bu yıl içinde KfW’den temin edilen kredi tutarı 75 milyon ABD Doları’na ulaştı.