search

Türkiye’nin Çevreci Bankası TSKB, ICCI 2008’e katılıyor

9 Mayıs 2008
- 3 dk Okuma

TSKB, 15-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 14. Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı’na (ICCI 2008) katılıyor. Konferansta, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgüç ve Mühendislik Yöneticisi Hülya Kurt, çevre ve enerji finansmanı konulu iki ayrı panele konuşmacı olarak katılacaklar. TSKB, fuar kapsamında çevreci bir stand da kuracak.

Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 15-17 Mayıs tarihlerinde WOW Convention Center’da düzenlenecek 14. Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı’na (ICCI 2008) katılıyor. Konferans kapsamında, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgüç ve Mühendislik Yöneticisi Hülya Kurt, 16 Mayıs Cuma günü iki ayrı panele katılacaklar. TSKB, fuar kapsamında bir stand da kuracak.

Akgüç, 13.30-14.45 arasında Apollon Salonu’nda yapılacak “Enerji Yatırımlarının Finansmanı”, Kurt ise aynı saatlerde Artemis Salonu’nda yapılacak “Enerji ve Çevre” konulu panelde yer alacaklar. Konuşmacılar, Banka’nın çevre politikası ve enerji kredileri hakkında bilgi verecekler.

Türkiye’nin Çevreci Bankası

Türkiye’de çevre ve enerji finansmanı alanında sayıca en fazla projeye imza atmış olan TSKB, bu alanda önemli bir marka haline geldi. Banka, yenilenebilir enerji ve çevreye yönelik yatırımları uzun zamandır destekliyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek Türk sermayeli banka olan TSKB, çevresel etkileri hemen hemen tüm iş süreçlerine ve ofis içi yaşamına katmış ve bir kültür olarak benimsemiş durumda.

TSKB, yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı fiziki ve sosyal çevre bırakmanın eğitim ve bilginin paylaşımıyla gerçekleşebileceğine inanıyor. Banka, çevre konulu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde, toplumsal sorumluluk bilincini, Türkiye’nin Çevreci Bankası olma hedefiyle ortak bir paydada birleştiriyor.

TSKB, çevre konusunda ilgili tüm kesimleri bir araya getirecek çeşitli platformlar oluşturmak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, 7’den 70’e bireylerin doğayı sahiplenme duygusunu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmak amacıyla “TSKB İle Önceliğimiz Çevre” adlı bir proje geliştirdi. Projenin iletişim kanalı olarak kurulan cevreciyiz.com, çevre konusunda bugüne kadar hazırlanmış en geniş kapsamlı portal durumunda.

ICCI 2008 hakkında

1994 yılından bu yana düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaşık 1.600 yerli ve yabancı katılımcı tarafından düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansı, bu yıl, geliştirilmiş konu içeriğiyle 14. kez düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye Kojenerasyon Derneği, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği (RESYAD), Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) ve Cogen Europe gibi enerji sektörünün önemli dernekleri, ICCI 2008’e destek veriyor. ICCI 2008’de, dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sektörüne genel bakış çerçevesinde, enerjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB enerji politikaları gibi konuların yanı sıra Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Tesis İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri gibi teknik konular da ele alınacak.