search

UN Global Compact Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programı Başladı

5 Temmuz 2021
- 3 dk Okuma

İş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için UN Global Compact'in hayata geçirdiği ve bu yıl 44 ülkede düzenlenecek Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programı bugün düzenlenen toplantıyla Türkiye'de başladı. Program ile Global Compact Türkiye, katılımcı şirketlerin üst yönetimde kadın sayılarını artıracak hedefler belirlemesine ve bunlara ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Program, şirketlere özel performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamları da sunuyor.

Hayata geçirilen pek çok proje ve uygulamaya rağmen bugün toplumun hemen hemen her kesiminde cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Bu eşitsizlik iş yaşamında da etkisini işgücüne düşük katılım oranı ve kadınların yönetim kurullarında ve üst yönetim rollerinde, özellikle stratejik addedilen bölümlerde, sınırlı temsili sınırlı olarak gösteriyor. Kadınların, iş yaşamında eşit temsilinin sağlanması ve işgücüne katılımının artması toplumsal cinsiyet eşitliği için olduğu kadar ülkelerin ekonomik refah seviyesi için de büyük önem taşıyor. Öyle ki araştırmalara göre kadınların iş hayatına erkeklerle eşit seviyede katılım sağlaması durumunda küresel gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 26 artış kaydebileceğini ortaya koyuyor

UN Global Compact'in bu yıl ikincisi Türkiye'nin de dahil olduğu 44 ülkede uygulanacak Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programı üst yönetimde kadın liderliğini artırmayı hedefliyor. Program ile UN Global Compact üye şirketlerine yönelik performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamlarını sağlayarak şirketleri kadınların üst düzeyde temsili ve liderliği için iddialı ve gerçekçi hedefler belirleme ve bunlara ulaşma konusunda destekliyor.

Programın ilk yılında eylem planını hazırlayan 309 şirketin %90'ı üst yönetimde, %68'i ise yönetim kurulu seviyesinde kadın liderliğini artıracak hedeflerini oluşturdu

Bu yıl ikincisi düzenlenen programın ilk yılında 16'sı Türkiye'den olmak üzere 300'den fazla şirket eylem planlarını hazırladı ve üst yönetimlerine sundu. Bu şirketlerin yüzde 90'ı üst yönetimde, yüzde 68'i yönetim kurulu seviyesinde kadın liderliğini artıracak hedeflerini hazırladı. Şirketlerin yüzde 38'i ise 2025'e kadar kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefledi.

Programın 2021-2022 dönemi Türkiye'den 25 şirketin katılımıyla başladı

2021-2022 döneminde Türkiye'den 25 şirket, üst yönetim kademelerindeki kadın lider sayısından, kadın işletme sahiplerinin şirket harcamalarından aldığı paya kadar bir dizi alanda hedefler belirlenmesine ve bunlara ulaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

Başlangıç toplantısında konuşan Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eşbaşkanı Dr. Erdal Karamercan "Toplumsal cinsiyet eşitliği ise Küresel Amaçlar yolunda mücadelemizde tüm çalışmalarımızı kesen ve tüm yatırımlarımızı katlayarak bize geri döndürecek bir başlangıç noktası. Geçen sene ilk kez 18 ülkede 16'sı Türkiye'den olmak üzere 300'den fazla şirketle çıktığımız bu yolda yıl 44 ülke ve Türkiye'den 25 şirketimizle kuvvetli bir adım atıyoruz. " dedi. Karamercan konuşmasında program kapsamında oluşacak eylem planlarının hayata geçmesi için üst yönetim ve liderliğin bu konuyu sahiplenmesinin önemini vurguladı.

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eşbaşkanı Prof. Melsa Ararat ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin öncelikle bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarının ekonomik açıdan kazandırdıklarını farkettikçe bu alana ağırlık verdiklerini söyledi. Ararat, "Bugün artık bu konuyu konuşurken konunun insan hakkı olduğunun altını çizmekle beraber, iletişimde iş dünyasının dilini kullanarak konunun şirketlerin davranışlarına ve stratejlerine yansımalarını sağlamak gerekir." dedi.

Programa bu yıl Türkiye'den katılan şirketler:

 • Ak-Kim Kimya
 • Akbank
 • Akçansa
 • Anadolu Sigorta
 • Anadolu Efes
 • Çalık Denim
 • Coca-Cola İçecek
 • Domino Tekstil
 • Eczacıbaşı
 • Etapak Baskı ve Ambalaj
 • Hatko Teknik Donanımlar
 • Kibar Holding
 • Kordsa
 • Latro Kimya
 • Mapfre
 • Maysan Mando
 • Mersin Uluslararası Limanı
 • Ozon Tekstil
 • Pegasus
 • Penti
 • Şekerbank
 • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
 • Yıldız Holding
 • Yorglass