search

Yasal Duyurular: Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında Verilen Yetki Belgesi İzni

23 Eylül 2015
- 3 dk. Okuma

Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında Verilen Yetki Belgesi İzni

Sahip olduğumuz yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonucunda, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Bankamızın aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir:

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

Sınırlı Saklama Hizmeti

SPK'nın onayı ile Bankamızın sahip olduğu 27.12.1996 tarih ve 07 sayılı Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 22.08.2001 tarih ve 245 sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ile 22.08.2001 tarih 182 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesinin iptal olması nedeniyle Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanmak üzere 01.10.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin olduğu hususu ilanen duyurulur.