search

TSKB ilk Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı

5 Mart 2019
- 3 dk Okuma

TSKB, 2018 yılına dair tüm faaliyetlerini, yayınladığı Entegre Faaliyet Raporu ile paylaştı. Bu yıl ilk defa entegre bir faaliyet raporu yayınlayan banka, raporla sahip olduğu sermaye ögeleri kapsamında ürettiği değeri, geleceğe dair planlarını ve hedeflerini paydaşlarına aktardı.

TSKB, bu yıl ilk defa yayınladığı Entegre Faaliyet Raporuyla 2018 yılı faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair planlarını ve hedeflerini paylaştı. TSKB Entegre Faaliyet Raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen çerçeve kapsamında hazırlandı. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı – Escarus tarafından yapılan kapsamlı paydaş analizi çalışması ise raporun içeriğini şekillendirdi.

TSKB’nin faaliyet gösterdiği ortam, stratejisi, IIRC tarafından tanımlanan altı sermaye ögesi ile etkileşim içerisinde üretilen değer, Banka’yı ve paydaşlarını etkileyen öncelikli konular, ilgili riskler ve fırsatlar, Banka’nın 2018 yılı faaliyetleri ve performansı, geleceğe ilişkin beklenti ve hedefleri, kurumsal yönetim yapısı ve risk yönetimine bakışı TSKB 2018 Entegre Faaliyet Raporu’nda detaylı bir şekilde ele alındı. Raporda yer alan finansal veriler Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY) tarafından denetlendi. Finansal olmayan bilgiler kapsamında yine EY tarafından sınırlı güvence denetimine tabi tutuldu. Ayrıca TSKB, Sürdürülebilir Yönetim Sistemi için ISO 14001 ve operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve doğrulanması için ise ISO 14064 belgeleri kapsamında aldığı denetimle ilgili detaylara da rapora yer verdi.

IIRC tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olan rapor, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI G4 Raporlama Rehberi’nin temel (core) seçeneğine uyumlu olarak hazırlandı. Rapor içeriği ise GRI Standartları Rehberi’nde açıklanan ve başta önceliklendirme ilkesi olmak üzere içerik belirlemeye ilişkin yöntemlere göre derlendi. Performans bildirimleri temel olarak GRI Standartları göstergeleri kapsamında sunulurken, ek olarak TSKB’nin 2010 yılında taahhüdünü ilettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ilerleme raporlaması ilkeleri de göz önünde bulunduruldu.

Stratejik önceliklerde paydaş analizi dikkate alınıyor

Raporda TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı – Escarus tarafından yapılan paydaş analizi sonuçlarına göre ortaya çıkan önceliklendirme matrisine de yer veriliyor. Buna göre, TSKB’nin ülkenin nitelikli kalkınmasına Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Bankacılık perspektifinden yaklaşırken, tüm paydaşlarıyla uyum içinde geliştiğinin altı çiziliyor.

Paydaş gruplarıyla sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olan banka, paydaşlarıyla iletişimini farklı iletişim platformları vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Paydaşları ile sürdürülebilir bir diyalog içinde olmaya büyük önem veren TSKB, paydaşlarından elde ettiği geri bildirimlerinden, stratejik önceliklerin belirlenmesi, politikaların oluşturulması, iş modelinin tasarlanması, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gibi pek çok konu ve alanda, değerli ve yol gösterici birer girdi olarak faydalanıyor.

TSKB Entegre Faaliyet Raporu'nu incelemek için tıklayınız.