search

Uluslararası Raporlama Ödülleri ARC Awards’tan TSKB’ye Onur Ödülü

20 Eylül 2022
- 3 dk. Okuma

TSKB, 2021 Entegre Faaliyet Raporu ile alanında en prestijli ödül programı olarak öne çıkan uluslararası ARC Awards’tan “Geleneksel Olmayan Entegre Faaliyet Raporları” kategorisinde Onur Ödülüne layık görüldü.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 2021 Entegre Faaliyet Raporu ile dünya genelinde faaliyet raporlarının en prestijli ödülleri olarak bilinen ARC Awards’ın “Geleneksel olmayan Entegre Faaliyet Raporları” kategorisinde Onur Ödülüne layık görüldü. ABD merkezli MerComm kuruluşu tarafından 36 yıldan bu yana düzenlenen yarışma için bu yıl da çok sayıda ülkeden, yüzlerce başvuru gerçekleşti.

Türkiye finans sektöründe sürdürülebilirlik alanında en erken yol alan kurumlardan biri olan TSKB, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya verdiği çok yönlü katkıyı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla 2009 yılından bu yana raporluyor.

Bankanın 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi finansal ve finansal olmayan performansını kapsayan rapor, TSKB’nin kurucu imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlamasını da içeriyor. TSKB’nin 2009’dan bu yana üyeleri arasında olduğu UN Global Compact’e her yıl yapılan Communication on Progress (CoP) isimli ilerleme raporlamasında da bu veriler referans alınıyor.

Sürdürülebilirlik performansının yıllık olarak yayınlanması yönünde dünyadaki gelişmeleri hızla uygulamaya alan TSKB, 2009’dan bu yana raporlama alanında Türk finans sektöründe pek çok ilke imza attı.

·      TCFD tavsiyeleri ile uyumlu ilk İklim Riskleri Raporu - 2021

·      İlk Entegre Faaliyet Raporu-2018

·      İlk Entegre Rapor-2016

·      İlk GRI G4 formatındaki Sürdürülebilirlik Raporu-2015

·      İlk GRI A+ onaylı Sürdürülebilirlik Raporu-2013

·      İlk Sürdürülebilirlik Raporu- 2009

Finansal ve sürdürülebilirlik performansını global kabul görmüş standartlara göre raporlayan TSKB, raporlama kültürünü yenilikçi yaklaşımlarla her yıl daha da geliştiriyor. Banka, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Odaklı Etki’ temasıyla paylaştığı son raporunda, değer ve etki yaratma modelinin güncel çıktı ve etkilerini, risk ve fırsat yönetimini, geleceğe dair planlarını ve hedeflerini, Value Reporting Foundation (VFR) tarafından önerilen entegre düşünce ilkeleriyle sermaye sınıflaması bazında ele alıyor.  

Uluslararası arenada layık görüldükleri prestijli ödüllerin daha iyisini yapmak yönünde önemli bir motivasyon unsuru olduğunun altını çizen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Bugünün kurumları için artık finansal performans tek başına yeterli değil. ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansını iş modellerine başarıyla entegre edebilmekse uzun soluklu ve disiplin içinde ilerlenmesi gereken bir yolculuk. Bu anlamda, entegre faaliyet raporlamasını, etkiyi tanımlama, ölçme, hedef verme ve tarafsız denetleme mekanizmasının işlerliği açısından en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Diğer yandan raporlama pratikleri de zaman içinde değişiyor ve gelişiyor. Sürdürülebilirlik ve raporlama alanında aldığımız tüm ödülleri dünyadaki gelişmeleri yakın takip etme ve üzerine katarak ilerleme kararlılığımıza borçluyuz” dedi.

TSKB’nin çevre dostu bir anlayışla sadece dijital olarak paylaşılan 2021 Entegre Faaliyet Raporuna link üzerinden ulaşabilirsiniz.