search

TSKB, İki Yıl Üst Üste “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası” Ödülüne Layık Görüldü

13 Ekim 2023
- 2 dk. Okuma

Sürdürülebilir kalkınma ve yatırım bankası vizyonuyla 73 yıldır faaliyetlerine devam eden TSKB, Global Banking and Finance Awards’ta bir kez daha “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası” ödülünün sahibi oldu. 2022 yılında da aynı ödülün sahibi olan TSKB, bu unvanını korumakla birlikte, öne çıkan sürdürülebilirlik yönetimi yapılanmasıyla “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi 2023” kategorisinde de ödüle layık görüldü.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), bankacılık ve finans dünyasındaki kurumların uzmanlık ve mükemmellik alanlarında öne çıkan uygulamalarını ödüllendiren Global Banking & Finance Awards tarafından, 2022 yılında olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası” ödülüne layık görüldü. “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi 2023” kategorisinde de ödül kazanan Banka, sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarında olumlu etki ve somut katkı yaratma hedefiyle ilerleyen TSKB, Türk reel sektörünün yeşil dönüşümüne finansman olanakları ve danışmanlık kapasitesi ile aktif destek veriyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) tüm faaliyetlerinde merkeze alan Banka, bu yöndeki güçlü adımlarıyla finans sektöründe öncü bir rol üstleniyor.

Fonlarının yaklaşık yüzde 85’i ÇSY odaklı olan TSKB, yüzde 93 oranında SKA bağlantılı kredi portföyüyle özellikle yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, çevre, kadın istihdamı, gelişmekte olan bölgeler, iş sağlığı ve güvenliği gibi çevresel ve sosyal temalı yatırımlara finansman sunuyor. Bankanın desteklediği yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye’nin bu alandaki kurulu gücünün %15’ini temsil ediyor. TSKB, ülkenin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne sermaye piyasası enstrümanları ve danışmanlık çözümleriyle de etkin katkı veriyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki vizyon, strateji, hedef ve iş planlarının Banka geneline yayılması ve farklılaşan iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması amacıyla uzun yıllar önce Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi kuran TSKB, sermaye bazındaki yıllık hedeflerini net ve ölçülebilir şekilde belirliyor ve bu hedefleri tüm yönetim kademelerinin performans karnelerine yansıtıyor. Net-Sıfır gelecek yönündeki adımlarını ve sürdürülebilirlik performansını entegre faaliyet raporlarında şeffaf şekilde paylaşan ve tüm paydaşlarıyla iletişimini sorumlu iletişim anlayışıyla yürüten TSKB, imza attığı yenilikçi çalışmalarla ulusal ve uluslararası arenada itibarlı ödüllerle çıtasını her yıl daha da yükseltiyor.