search

TSKB, UNEP FI’ya üye olan tek Türk bankası oldu

12 Mart 2009
- 3 dk Okuma


TSKB çevreci yaklaşımını uluslararası platforma taşıyor

“Türkiye’nin çevreci bankası” TSKB, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak, çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasında yerini aldı.

TSKB, bundan böyle UNEP FI’ya üye olan ve aralarında banka, sigorta şirketleri ve finans yöneticilerinin de bulunduğu 170’den fazla kuruluş gibi, bankacılık faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini uluslararası standartlar üzerinden yürütecek.

Yenilenebilir enerji ve çevre projelerine sağladığı finansman ile yıllardır Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın gelişmesinde lider bir rol üstlenen TSKB, bu yöndeki tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştiriyor.

Finans sektörü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) arasındaki küresel bir oluşum olan UNEP FI’ya üye olan TSKB; sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetim sistemi ve bu yöndeki tüm faaliyetlerini organizasyonun belirlediği ilkeler üzerinden yürütecek. TSKB aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda UNEP FI üyeleri ile birlikte ortak standartların, bakış açılarının ve projelerin oluşumunda görevler üstlenecek ve bu konudaki tecrübelerini diğer üye kurumlarla paylaşacak.

Uluslararası standartlara dört dörtlük uyum

Kuruluşların UNEP FI’ya üyelik değerlendirmelerinde, genel anlamda bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor:

1. Sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek,

2. Çevre Yönetim Sistemine sahip olmak; faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında çevresel ve sosyal etkileri gözetmek, bu konuda yeterli altyapıya sahip olmak,

3. Bu konularda duyarlılığı artırmak üzere faaliyetler göstermek,

4. Bu konuda düzenli olarak raporlamalar yapmak,

5. Sürdürülebilir kalkınma iş konularını sosyal sorumluluk projeleriyle de entegre edebilmek,

Bu kriterleri uzun zamandır uygulamakta olan TSKB, UNEP FI’ya üye olan tek Türk bankası unvanını elde etti.

Hedef, sürdürülebilirliği kurumun DNA’sına işlemek!

TSKB, “sürdürebilir bankacılığın kurum ve tüm çalışanlarının DNA’sına işlemesi” için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 2005 yılında başlattığı Çevre Yönetim Sistemi ile bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde ISO 14001 Belgesi alan TSKB, çevresel faaliyetlere yönelik kurum içindeki organizasyonu, bu konuda toplumsal bilinci artırmaya yönelik yürüttüğü kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri ve Türkiye’nin en kapsamlı çevre portali cevreciyiz.com ile gerekliliklere fazlasıyla sahip bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Financial Times ve IFC tarafından Gelişmekte Olan Ülkeler-Doğu Avrupa kategorisinde ‘Yılın Sürdürülebilir Bankası’ (Sustainable Bank Of The Year) seçilen TSKB, UNEP FI üyeliği ile Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncülüğüne devam etmeyi hedefliyor.